Vítězný návrh vlajky Horních vsí

23.03.2015 22:51

Součástí Betlémského světla, jak již bylo napsáno bylo také vyhlášení vítězného návrhu vlajky Horních vsí. Předkládáme jej i se stručným popisem.

 
 

Popis a vysvětlení návrhu vlajky Horních vsí

 
List vlajky
obdélník s poměrem stran 3:2 je rozdělen skandinávským křížem na čtyři pole.
Kříž žluté barvy symbolizuje utrpení, smíření, obnovu vztahů a krajiny a je projevem úcty k zdevastovaným hřbitovům.
 
Barva horního žerďového pole
středně modrá - představuje oblohu a symbolizuje volnost a svobodu. 
 
Barva dolního žerďového pole
zelená - symbolizuje naději. 
 
Obě tato žerďová pole středem svisle protíná vykořeněný strom, obrácený kořeny vzhůru - lípa srdčitá - strom lásky, porozumění a vzájemné shody - zde v barvě bílé symbolizuje někdejší obyvatele, nuceně vystěhované z Horních vsí.
 
Pole horní vlající části
je zelené barvy - připomíná louky, pastviny, lesy a znázorňuje zemědělský ráz oblasti. Ve střední části pole jsou horizontálně položené tři sražené zuby bílé barvy, symbolizující umístění Horních vsí mezi třemi horami (Ještěd, Ralsko, Bezděz).
 
Pole dolní vlající části
má barvu středně modrou, která připomíná životadárnou vodu studánek, studen, rybníků, potoků a řek, symbolizující pokračování života. Středem pole jsou horizontálně položené tři lipové listy - stromu, který stával a dodnes roste u většiny zaniklých domů, na rozcestích, v místech, kde bývaly kostely, kapličky a křížky a neoddělitelně patří k charakteru krajiny. Listy jsou žluté - ozářené sluncem.
 
Autorkou vítězného návrhu je paní Jana Havlíková