Vodovody

03.04.2014 11:48

Vodovody

 

Spolek historie Mimoně a okolí společně se Sdružením Náhlov pořádaly vsobotu 8.3.2014 v Náhlově, v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie, přednášku pana Jiřího Chmelenského s názvem Vodovod Náhlov a řada vodovodů na Zábrdce a Malé Mohelce. Jako vždy, při již  pravidelných besedách a přednáškách, se muzeum zaplnilo do posledního místa. Protože bylo 8. března, který byl a je spojen se dnem žen, dostala každá přítomná žena kytičku a pánové, aby nebyli smutní, skleničku pravého Brazilského rumu. Opět se podávala pravá Brazilská káva a k ní bábovka. Hosté přišli od Českého Dubu až po Mnichovo Hradiště.

Samotná přednáška pana Chmelenského byla zajímavá, fundovaná a někdy informace pro nás překvapující. Byli zmíněni staří řemeslníci, kteří vodovody budovali, ať již to byli rodáci z Kuřívod, Hlavice nebo Českého Dubu. Nejznámější byl pan Gatter z Kuřívod. Taktéž byli jmenováni stavitelé budov pro vodovod. Například na  Zábrdce stavěl jez známý stavitel Dámec z Mnichova Hradiště. Viděli jsme jak fotografie dobové, tak nynější. Fotografie, které zachycovaly současný stav budov vodovodů. Ty již byly smutné. Bylo zmíněno složité jednání vodohospodářských spolků s majiteli pozemků v době snahy vybudovat vodovod. Také jsme se dozvěděli, jaká dlouhá cesta vody ze zdroje vedla až ke spotřebiteli.

Nakonec jsme se všichni, jako vždy, před muzeem vyfotografovali a sešli  dolů k silnici k bývalé vodárně pro Náhlov. Na místě jsme viděli v jakém havarijním stavu je budova a pochopitelně strojní zařízení. Nicméně ještě tam část zařízení byla. Všichni jsme v ten moment věděli, že by bylo třeba tuto památku alespoň zakonzervovat do doby, než se najde někdo, komu bude líto památky na minulost vodárenství a pomůže s rekonstrukcí. Vše je ale o penězích.

Přednáška se povedla a návštěvníkům se líbila. A teď se již těšíme na přednášku další z řady přednášek a besed v Náhlově. Budou to v době nejbližší dvě - o Podještědí a o rozcestnících. Celý program přednášek najdete na www.historiemimione.cz.    

- J. Dvořák -

fotografie z akce zde