Vycházka Spolku historie Mimoňska na Boreček

21.05.2017 13:03

Další ze série vycházek po okolí Mimoně proběhla 20. května. Tentokrát na nedaleký Boreček.
Sraz byl ve 14 hodin před Domem kultury, kde čekalo asi 30 účastníků. Přesunuli jsme se k pomníku za bývalým Horním zámkem, potom směrem k bývalému Gigantu, kudy dříve vedla cesta na Boreček.
Následující zastávka byla na Horním Borečku, kde se přidali další zájemci o vycházku. Pan Šťastný nás seznámil s tragickou událostí, která se stala v hájovně. Poté jsme se přesunuli k restaurované Eustachově kapli, kde opět pan Šťastný pohovořil o její historii. Další přesun na Dolní Boreček – tady nás čekala padáčkárna, octárna, rasovna a hospody. Kde všude se objekty nacházely, nám pověděli rodáci. Vycházky se jich zúčastnilo 5, takže se skvěle doplňovali.
Vycházku jsme zakončili ve vodáckém tábořišti na Borečku. Kde jsme se v příjemném prostředí odměnili, posilnili a ještě si prohlédli staré fotografie a pohlednice.
Vycházka se líbila, a tak děkujeme panu Karlovi Bidlovi za skvělou organizaci, panu Šťastnému za odborný historický výklad a rodákům za přínosné dobové vzpomínky.
 
Zaznamenala Lenka Špačková