Vycházka Stráž pod Ralskem

14.10.2014 15:44

 

Spolek historie Mimoňska tentokrát vyrazil do blízkého okolí, Stráže pod Ralskem. Sraz účastníků byl v sobotu 20.9.2014 v 10 hodin před kostelem sv. Zikmunda. Tím nás provedla pani Špetlová a společně s panem Šírem nás seznámili s jeho historií, která začíná již v polovině 14. století, pokračuje jeho barokní přestavbou z podnětu Adama Františka Hartiga a pokračuje jeho využíváním v 2. polovině 20. století. Kostel v 70. a 80. letech totiž sloužil jako skladiště Dřevařským závodům. Prohlédli jsme si novodobou výmalbu od malíře Vojmíra Vokolka z roku 1979, znázorňující Podobenství o hostině a Adorace rakety. Také jsme se dozvěděli, domněnku faráře Horniaka, že je možné, že tu jsou ukryty ostatky Anežky České. Jsou zde také různé krypty a poté jsme se na hřbitově prohlédli náhrobky významných Strážských občanů, nahlédli do barokní márnice z let 1772 – 1779 s malovaným dřevěným stropem. 
Poté jsme se vydali k zámku Wartenberk. Cestou přes náměstí nám bylo panem Šírem a panem Výbohem vyprávěno o morovém sloupu o kiosku s barometrem, (podobný stojí u nás v Mimoni naproti Hotelu Beseda). Socha sv. Valentýna, která je na konci lipové aleje, je jediná v širokém v okolí. Ve Stráži měli také na konci náměstí Schillerův pomník podobně, jako u nás v Mimoni. A pak už nás čekal zámek, původně gotický hrad, založený Wartenberky okolo roku 1281. Pan Šír nás seznámil s tím, že v době 2. světové války zde byl důležitý archiv SS, po válce pak rekreační objekt ČKD Praha, po roce 1968 jej osídlila vojska sovětské armády a v roce 1987 vyhořel. 
Vešli jsme do nádvoří a zde jsme již obdivovali novou střechu a opravené komíny, ale i snahu města ke znovuzrození zámku. Tato cesta je ale finančně velice nákladná a zdlouhavá. 
Zakončení vycházky bylo v muzeu, kde je výstava rodáka význačného architekta Rudolfa Bitzana. Všichni však byli zvědavi především na výstavu starých pohlednic v prvním poschodí. Tam se rozvinula velká diskuze o krásách staré Stráže, která je zachycena na fotografiích a pohlednicích. 
Vycházky se zúčastnilo asi 30 lidí. Bylo velmi zajímavé, že se sešli lidé, kteří se neviděli i 40 let a i ti se s námi rozdělili o své zážitky z mládí a dětství. Kudy chodili potajmu do zámku, co, kde, stávalo a podobně, jako u nás v Mimoni. Ale u nás už zámek bohužel nestojí. 
Někteří zakončili vycházku návštěvou Strážské zmrzlinárny, jiní obědem…
 
 
- L.Špačková -