Vzpomínáme

08.03.2023 16:54

Vzpomínáme

Dne 8. března 2017 zemřela hraběnka Sophie Hartigová, rozená Valdštejnová. Manželka Karla Františka /2004/.Sophie se narodila 28. 7. 1924 na zámku Kozel hraběti Adolfu Valdštejnovi a hraběnce Marii Johaně Kinské. Rodina střídavě žila na Kozlu a v Doksech, kam také Sophie chodila do školy.Za hraběte Hartiga se provdala 9. 5. 1945 a hned se odstěhovala do Salzburgu. O majetek přišla rodina v roce 1948.V dubnu 2010 jsem se spolu s kolegy ze Spolku historie Mimoňska, zúčastnila zájezdu do Salzburgu. Po předchozí domluvě jsme hraběnku mohli navštívit v jejím bytě, který byl plný upomínek a památek, nejen na Mimoň. Paní hraběnka byla velice milá, příjemná a vitální, prostě hraběnka každým „coulem“ s výbornou pamětí. Vyprávěla o svém dětství, mládí, dramatické svatbě na mimoňském zámku, kdy okolo jezdily tanky, o třech synech a životě v Salzburgu. I druhý den se nám věnovala. Společně jsme jeli do Glaneggeru, kde 30 let bydleli a hrabě František tam byl zaměstnaný. Paní hraběnka nás vzala na prohlídku krásného Salzburgu, navštívili jsme slavnou cukrárnu Tomaselli, chodili po stopách Mozarta. Byla úžasná, v té době jí bylo 89 let.V létě téhož roku přijala pozvání a přijela se svým synem do Náhlova při příležitosti Oslav Horních vsí, kde byla jejich ozdobou.Je mi ctí, že jsem se s ní mohla setkat a nikdy nezapomenu na tuto vzácnou ženu, šlechtičnu v tom nejlepším smyslu slova. Nás, kteří jsme měli možnost ji poznat si získala svou bezprostředností, skromností, vystupováním, neskutečnou pamětí a hlavně vitalitou i v pozdním věku.Čest její památce.

https://www.historiemimone.cz/.../smutna-zprava-odchod.../Více zde: https://www.historiemimone.cz/vypis-clanku/vypis-clanku-2023/