Zaniklé vesnice 8. června 2013

19.07.2013 12:07

V sobotu 8.června byl hezký den a Společenství historie Mimoně,Ralska a okolí pořádalo opět,jako každý měsíc vycházku do zaniklých vesnic. Tentokrát jsme se sešli netradičně v Kuřívodech , oproti předchozím vycházkám , které začínaly v Náhlově. Díky panu starostovi jsme mohli posedět a vycházku zahájit v kulturním centru města Ralska, kde byli přítomní  seznámeni s historií vesnic , které jsme měli navštívit. Vesnice jsou, byly, v okolí Kuřívod. Horní Krupá, Krupský dvůr a Židlov. Tohoto setkání se spolu s 20 ostatními zůčastnil i pan Dittrich z Mnichova Hradiště, jehož předci žili v Horní Krupé několik století. Přiblížil nám život v této obci. Po té jsme se vydali auty po silnici k M.Hradišti z níž jsme asi uprostřed lesa odbočili vlevo a sjeli do bývalé obce Horní Krupá. Zastavili jsme na místě pomyslného středu vesnice, kde jsme podle starých fotografií dedukovali, kde stála škola, transformátor, atd. Opět nám pan Dittrich pomohl se orientovat. Ukázal nám místo, kde stával dům jeho předků a kde hřbitov. Díky geodetickému vyznačení jeho pozemků, našel na místě hřbitova přesně, kde byl hrob jeho předků. Naše členka spolku paní Němcová se tomto místě pomodlila a všichni jsme si uvědomili, jaká to byla doba, kdy se rozhrnovaly hřbitovy, bouraly kostely, ničily majetky. Popojeli jsme o kus dál a zastavili u krmelců pro zvěř, kde potůček tekoucí horní polovinou Horní Krupé se ztrácí před cestou. Popovídali a opět popojeli k odbočce na Krupský dvůr. Na něj jsme však nejeli ani nešli. Pro osobní auta je lesní cesta do prudkého kopce náročná a pěšky vzhledem k tomu , že před námi byla ještě procházka po vesnicí Židlov, časově náročná. Řekli jsme si tedy o dvoře, při pohledech nahoru kde dvůr stával, vše co o něm bylo zjištěno, jaká tam byla stavení o chráněné lípě a dnes již zalesněných polích. Po té jsme se věnovali horní části Horní Krupé. Viděli jsme, kde stával mlýn, vedla cesta ke Kuřívodům, vedl umělý náhon na mlýn, kde byl trkač, který dopravoval vodu nahoru na Krupský dvůr. A to jsme se již blížili ke konci obce. Uvědomili jsme si, jak tato byla dlouhá, jak se táhla podél cesty. Pak jsme vyjeli na silničku , kde   již byla  bývalá vesnice Židlov, který svou délkou podél silničky byl také  překvapením. Zastavili  na místě, kde bývala škola, hřiště, kaplička a vlastně jakési centrum obce. Popovídali a sjeli k místu, kde býval hřbitov a kde asi 100 metrů od cesty bydlela naše členka, již zemřelá paní Sedláková. Paní Sedláková, s kterou jsme v Židlově byli asi před 5 lety, tam na místě svého domu tenkrát našla kvetoucí pivoňky, které pamatovala z doby, kdy byla odsunuta do Mimoně. Tedy více jak 60 let. A kvetly. Šli jsme do těch míst, ale hledali marně. Za těch několik let keře povyrostly, terén se změnil. Snad až bude víc času půjdeme hledat ještě jednou. Pak již jen společné foto a rozloučení.

Naše Společenství historie Ralska a okolí se s velkým zájmem věnuje právě tomu okolí, které má v názvu. Pořádáme takřka pravidelné vycházky po zaniklých vesnicích na které jezdí lidé nejen z okolí ale i z daleka. Někdy se podaří přivítat ještě i pamětníky. Při minulé vycházce do Jablonečku to byl například pan Lauryn pocházející z Palohlav. Dnes 92 let. A tak se dovídáme další informace o vesnicích, lidech, historii a osudech. O dalších setkáních a vycházkách se dovíte na našich stránkách www.historiemimone.cz . Ale již teď vás zveme na každoroční oslavu Horních vsí – zaniklých vesnic. Koná se 17. srpna  od 9. hodin v Náhlově v muzeu vystěhovalectví, které je u silnice a nemůžete ho minout.  Bude to povídání o zaniklých vesnicích, mše v kapličce, krátká naučná stezka o vesnicích a zase povídání. Přijeďte! Budeme vás čekat!

- Jaroslav Dvořák -