Zaniklé vesnice - Jezová, Kuřívody

06.09.2013 12:30

Uběhl měsíc a Společenství historie Mimoně a okolí opět pořádalo v sobotu 13.7. vycházku po zaniklých vesnicích. Tentokrát to byla Jezová a Kuřívody. Sešli jsme se v 9 hodin v kulturním centru Ralska – v Kuřívodech. Již tradičně se této akce, tak jako jiných vycházek po zaniklých vsí, nezúčastnil nikdo z obyvatel Kuřívod ani zástupců města (pan starosta se omluvil). Asi nikoho nezajímá historie města, kde bydlí.  Setkání se tentokrát účastnil řiditel muzea Mimoně v Ingoldštatu v SRN, pan Kaisser. Dalšími účastníky byli manželé Hrňovi, kteří svými vzpomínkami obohatili toto setkání a pan Dittrich z Mnichova Hradiště, který také uvedl zajímavé informace o Kuřívodech. Setkání zahájila předsedkyně spolku paní Špačková, přivítala hosty a poté předala slovo panu Dvořákovi, který přítomné seznámil s historií a zajímavostmi vesnic. Následovalo společné foto a vzhůru do vesnic.

Nejprve jsme projeli Jezovou, na jejímž konci jsme prohlédli fotografie této zaniklé vesnice a pak pod vedením paní Hrňové, která z Jezové pochází, prošli část obce. Její vyprávění bylo zajímavé a poutavé. Zkoušeli jsme poznat, kde který dům stál, kde byla náves, kaplička  atd. Po té jsme jeli na Vejčín, kde nám pan Hrňa vysvětlil,  kde hájovna Vejčín stála, kde vedla drážka – úzkokolejka,  po které se dopravovalo dříví z Hradčan až na Rečkov a vyprávěl o době okolo roku 1950, kdy ještě ve vesnicích domy stály a začátcích VLS.

Po té jsme dojeli do Kuřívod. Zastavili jsme v místech bývalého hřbitova, někteří prošli místa, kde bývaly hroby, pamětníci zavzpomínali. Opět prohlídka velkého množství dobových fotografií. Vzpomínky a dedukce, kde který dům stál, kudy vedla ta která ulice . Vzpomněli jsme významných obyvatel Kuřívod jako byli například bratři Gatterové, z nichž jeden je znám jako výrobce malé série lidového automobilu a čerpadel na vodu, trkačů. Jedno takové čerpadlo v původním stavu je vystaveno v úpravně vody Rečkov u Bakova.  Došli jsme k zámku, který je opuštěný a zanedbaný. Pomysleli jsme si, jaká škoda, že je prodán do soukromých rukou a teď  neudržován. Dnes by to mohla být dominanta Kuřívod.

Pak již rozloučení a ujištění, že se opět sejdeme v sobotu 17.8. v Náhlově v 10hodin na oslavě Horních vsí (zaniklých vesnic).  Na tuto oslavu vás všechny zveme. 

- Jaroslav Dvořák -

Veškeré fotografie z této a předešlých akcí jsou v naší fotogalerii.