Zápis z pravidelné schůzky SHMRaO, konané 6.2.2014

09.02.2014 21:28

Počet přítomných: 14 (Špačková, Suchomelová, Krousová, Bidlo, Jůnová, Dvořák, Thér, Pánková, Pobuda, Eichler, Schwarz, Moc, Hampejzová, Pražáková)

Začátek: 16.30 hod.

Lenka Špačková informovala o událostech, které se staly od minulé schůzky:

-        oslovil ji p. Holan (rodina Fukarů)

-        psala p. Hřebíčková – měla zájem o kalendáře Ralska a knihu o mimoňském zámku

-        informovala o přednáškách ke knize o zámku v kině, poslední přednášky se účastnili autoři Panáčkovi, přednáška velmi pěkná a zajímavá, účastnil se také ing. Holinka, který získal do péče Sachstein, kde plánujeme 7.6. naši akci

-        knihu o mimoňském zámku darujeme k narozeninám p. Rakušanovi

-        informace o přednáškách :

-        Náhlov – přednáška spisovatele p. Řeháčka a dvou kolegů, kteří píšou o býv. VP. Zakoupili jsme pro spolek 3 knihy těchto autorů – 3 díly: Liberecké zajímavosti, knihy je možné si zapůjčit od L. Špačkové

-        Náhlov - přednáška o Leopoldině, obě přednášky měly velkou diváckou účast

-        Náhlov – avíza na 2 přednášky: Přednášká mladé romské lektorky, 22.2. přednáška ředitelky Vojenských lesů p. Mockové

-        novelizace Občanského zákoníku přinesla změny i pro SHMRaO – organizačně spadáme pod kraj, v názvu musí být slovo „spolek“

-        budeme navrhovat změnu názvu Společenství, název se bude schvalovat na Valné hromadě, v diskusi byly navrženy tyto nové názvy: SPOLEK HISTORIE MIMOŇSKA a HISTORIE MIMOŇSKA

-        změna bude navržena i v názvu představená na předsedkyně spolku

Informace B. Suchomelové o hospodaření:

-        bylo uzavřeno účetnictví za rok 2013, které předala ke kontrole L. Novotné, po té L. Jůnové

-        je požádáno o dotace na činnost, akce a techniku

-        žádost o dotaci bude podána i u obce Ralsko

-        konstatovalo se, že je stále těžší dotace získávat

Nominace na Cenu města Mimoně

-        L. Špačková bude navrhovat p. Eichlera a p. Théra

Vyjádření předsedkyně SHMRaO k závěrečnému slovu p. Honse (závěr přílohy Občasníku)

-        L. Špačková uvedla, že je předsedkyní Společenství od r. 2006, funkci dělá dobrovolně a jak nejlépe umí. Vyjádřila lítost nad závěrečným slovem p. Honse v příloze Občasníku. P. Hons se vyjadřuje nekonkrétně, neadresně. Bylo by korektní, aby hovořil na rovinu a jasně a neosočoval takto někoho ze členů Společenství. Vyjádřila politování nad tím, že se p. Hons schůzky neúčastnil a nemůže se k problému vyjádřit, ačkoliv už dříve se spolu sešli a tyto věci probírali. K vysvětlení nedošlo ani na minulé schůzce, L.Š. chtěla tuto věc uzavřít. K reakci p. Honse se vyjadřovali i další členové. S diskuse nevyplynul žádný jednoznačný závěr, důležitá bude snaha vyjasnit situaci a zmírnit napětí, které slova p. Honse vyvolala.

-        Redakční rada Občasníku je doplněna o 1 člena na celkový počet 3 – dalším členem redakční rady bude p. Jiří Šťastný

P. Thér – papírové modely hradů

- p. Thér přinesl ukázky dvou modelů hradů, které vyrobil podle informací z internetu a dalších. Byly to modely Bezdězu a Vlčiny, dnes zřícenin. Řekl nám o muzeu modelů, do kterého bude některé modely dodávat.

Ukončení: 19.00 hod.

Zapsala: Š. Krousová