Zápis ze schůze 1. 10. 2015

02.10.2015 11:21
Zúčastnilo se 13 členů Spolku

Program:

Zhodnocení návštěvy velvyslance Brazilské federativní republiky v Náhlově, obecná shoda na velice dobrém dojmu a průběhu.

Vlajka Horních vsí je vyrobená, na schůzi představen první kus. Oficiálně bude představena a vyvěšena 19. prosince 2015 v Náhlově, při příležitosti konání Betlémského světla, kdy byl v loňském roce tento vítězný návrh vybrán a odsouhlasen.

Za perfektně provedený překlad knihy Margit Herrmann paní Havlíkovou, odsouhlasena odměna.

V téměř konečné fázi příprav je kalendář Mimoně s názvem „Mimoň na dobových pohlednicích“, předpokládaná doba vydání je koncem měsíce října 2015, formát stolní.

Další připravované akce:

17. 10. 2015 od 10:00 hod v Náhlově, předmětem bude vyprávění o zaniklých obcích s p. Dvořákem.

Na měsíc listopad se připravuje exkurze do Vystrkova na pilu p. Straky, kde je k vidění katr ze Zourovského mlýna.

Různé:

Řešena oprava tiskárny a s tím související tisk pro členy, kteří nemají přístup k internetu.

Znovu vyvěsit upoutávku na fotosoutěž.

- SHM -