Zápis ze schůze ze dne 3. října 2013

08.11.2013 13:09

Tak jako každý první čtvrtek v měsíci, tak i tento jsme se sešli na pravidelné schůzce. Protože bylo připomínáno, že se nedělají zápisy z našich setkání , tak toto můžeme vzít jako takový nezávislý zápis. Sice nevím, zda objektivní ale jak to vidím  já. Tím také netvrdím, že všichni to vidí jako já, že všichni budou s napsaným souhlasit. 

Mimo jiné se na tomto setkání probíralo jak na provozu a činnosti spolku ušetřit. Nejvíce náš rozpočet stojí tisknutí občasníku. Kolem toho se rozvinula debata, názor střídal názor. Je pravdou, že každý člen platí také příspěvek právě na tištění občasníku, jenomže to zdaleka nestačí. Je pravdou, že dostáváme od města dotaci, jenomže ani toto nestačí. Tento rok nás náklady na tištění občasníku vyšly na 30 tisíc korun. Takže stále jsme v mínusu. Nicméně bylo alespoň dohodnuto, že občasník se bude tisknout a vycházet do doby spotřebování barvy a papíru. Je to i z důvodu, že je třeba důstojně ukončit vydávání přílohy o zaniklých vesnicích, což má její autor p. Hons velmi dobře připravené. Přiznám, že to je trochu smutné vzdát se přílohy a dalších poutavých projektů,  které by pan Hons dokázal připravovat. Bohužel zápasíme s penězi a akce, které připravujeme, něco stojí. Dá se říct, že doteď nám „účinkující“ na našich akcích neúčtovali ani benzin ani čas. A není možné donekonečna chtít od někoho něco zadarmo. Myslím tím v minulosti zpěvačky, naposled zpěváky z Osečné a i pan farář nemá benzin zadarmo. I když na každou akci někteří členové napečou zadarmo, tak stejně další občerstvení je třeba koupit. Je to spousta dalších výdajů, které se váží s činností spolku. Proto si nemůžeme občasník, který jeden jeho výtisk v nákladech vyjde na 90,-Kč, v takovém rozsahu dovolit. Jedna z cest je občasník kopírovat na černobílé kopírce, pak by mohl vycházet i silnější, obsažnější ale hlavně levnější. Můj odhad je max 20,-Kč kus.  Jde však o to, zda kvalita tisku bude dobrá. Asi bude horší ale kde vzít na lepší?! 

Další body setkání se týkaly připravovaných akcí, které jsou zde na stránkách. Problém s občasníkem a financemi by se možná řešil lépe, kdybyste přišli i vy, kteří na setkání nechodíte nebo chodíte málo. Jak se říká, víc hlav víc rozumu. Proto příště přijďte, třeba přinesete nápad.

 

Poslední věc, kterou bych chtěl připomenout, pokud má někdo z členů k něčemu výhrady, připomínky, je třeba to řešit na setkání a ne po skončení nebo na ulici. Takže proto musím napsat, že peníze za guláš v Náhlově, jsou v kase a budou použity na činnost! To aby to věděli všichni, i ti co  po skončení odešli.

- J.D. -