Zedlitzové (1489 - 1505)

02.05.2020 07:05

Rod Zedlitz pocházel původně z Borny, kraj Altenburg u Lipska. Vodní hrad „Cedelice“ tam byl připomínán již na konci 12 století, v roce 1190. Majiteli byli od roku 1191 Heinrich a Otto von Zedlitz, kteří jimi byli jmenováni dárcovským dopisem biskupa z Naumburgu.
Potomek, pravděpodobně Otty ll von Zedlitz, Dietrich von Zedlitz, také zvaný Tize, nebo Dietz, narozený roku 1250, přišel do Schwarzwaldau (dnešní Czarny Bór) ve Slezsku někdy kolem roku 1275.
V roce 1280 si ve Slezsku bere Juttu von Czirne, dceru jedné z nejstarších a nejuznávanějších rodin ve Slezsku. Od té doby je považován za prvního předka rodu Zedlitz ve Slezsku. S manželkou Juttou měli devět synů. Dietrich (Tize, Dietz) von Zedlitz zemřel v roce 1316.
Kdy přesně rytíř Fritszko von Landskrona na Schwarzwaldau přišel není známo, ale po roce 1400 vlastnil Schwarzwaldau společně s Annou von Zedlitz, dcerou rytíře Titze von Zedlitz. Po jeho smrti v roce 1410 prodává vdova Anna von Zedlitz se synem Friedrichem panství Schwarzwaldau (Czarny Bór) svému strýci rytíři Peterovi von Zedlitz.
Peter von Zedlitz měl tři syny: Bernharda, George a Hanse. Tito tři synové vlastnili nedílně panství Schwarzwaldau. Bernhard a Georg padli v boji proti husitům, před kterými rytíři von Zedlitz v letech 1426–1434 bránili Slezsko a rod Zedliců za to dostává ocenění od krále Zikmunda.
Po smrti Bernharda a George von Zedlitz v roce 1428 v bitvě s husity, se oddělily další rodové větve: von Czirne (rodové jméno Anny) a von Zedlitz. Tímto rodovým rozdělením končí část historie rytířského rodu Zedlitz na Schwarzwaldau, spojená jen s jednou rodovou větví, která se táhla už od samotného založení tohoto rodu ve Schwarzwaldau.
V polovině 15 století, tedy zhruba kolem roku 1450 prodává rod Zedlitz svůj rodný hrad v Borně, v kraji Altenburg u Lipska, rodu Wolkaw a své těžiště tak definitivně přesouvá z území v Německu do Slezska a do Čech.
Hans Zedlitz von Zedlitz kupuje od Kryštofa z Vartenberka 10, prosince 1481 hrad Ralsko s poplužním dvorem. S vlastnictvím hradu Ralska má však hned od počátku problémy.
Po nabytí Ralska rodem Zedlitzů byl hrad provolán královskou odúmrtí. To proto, že zde minulí uživatelé, v době Vartenbersko - Lužických válek, razili falešné mince a činili zde jiné nepravosti. Král Vladislav ll Jagellonský proto věnoval práva k hradu Ralsko držiteli sousedního Vartenberku Linhartovi z Gutštejna. Ten však záhy na to zemřel a o právo se přihlásil Šťastný (Felix) Skalský z Valdštejna. Teprve až po novém provolání odúmrti v roce 1487 svá práva k hradu Ralsko Hans von Zedlitz definitivně obhájil.
Po smrti Kryštofa z Vartenberka roku 1489 přikupuje i panství Mimoňské, které vlastní až do roku 1505, kdy oboje, tedy panství Mimoňské a hrad Ralsko prodává Oldřichovi (Uhrlich V.) z Bieberštejna. A tak se na mimoňské panství dostává rod Bieberštejnů. Byť prozatím jen na chvíli, ale o tom si napíšeme v další kapitole.
Rytířský rod Zedlitz se na panství Mimoňském nijak zvlášť nepodepsal, neb jej vlastnil ve srovnání s jinými rody velice krátce. Ovšem jedna zajímavost tu přece jenom je:

Jedna rodová větev rytířů z Zedlitz pocházela ze slezského Kladska (dnešní polský okres Kłodzko) a co je zajímavé a stojí za povšimnutí, je nápadná podobnost vlajky Kladského hrabství a vlajky Mimoně.

Město Mimoň Powiat Kłodzko

 

Článek je volně šiřitelný pod licencí CC-BY-SA 3.0 - Uveďte původ, zachovejte licenci.