Zhodnocení činnosti Spolku historie Mimoňska v roce 2020

15.01.2021 20:46

Do měsíce března jsme se setkávali v Klubovně seniorů, na pravidelných schůzkách, kde jsme připravovali nejenom pro členy, ale pro všechny zájemce zajímavé akce a tradiční setkání. Bohužel, omezení kvůli onemocnění Covid 19 nám naše akce neumožnily uskutečnit. Oblíbený velikonoční a vánoční výstup na věž mimoňského kostela byl zcela zrušen. Velikonoční vycházka po Mimoni byla přeložena a uskutečnila se až v letní červnový den. Výjezd za hranice města do Stráže pod Ralskem proběhl v omezeném počtu, stejně jako výjezd do zaniklých obcí, ten byl v loňském roce bohužel jen jeden.

Každoroční svolání Valné hromady bylo na doporučení představenstva spolku přesunuto na příznivější dobu a pětičlenné představenstvo bude do té doby ve stejném složení. Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2019 a přijalo návrh akcí na rok 2020. Členský příspěvek 200kč/rok zůstává.
V pravidelném srpnovém termínu se nám podařilo uskutečnit Oslavy Horních vsí v Náhlově. Mši v tamní kapličce celebroval již nový mimoňský p. farář a akce se vydařila.

V měsíci září se uskutečnil odložený Sraz historických kočárků Podařilo se nám vytvořit rekord v počtu kočárků, který je zaznamenán v české Knize rekordů.
Děkuji aktivnímu členovi spolku panu Šťastnému, se kterým jsme na jaře navštívili Domov pro seniory, kde jsme promítali staré pohlednice Mimoně. S podobnou akcí počítáme i v letošním roce, pokud to okolnosti dovolí. Vydali jsme kalendář Mimoně na starých pohlednicích, které pan Šťastný doplnil svými odbornými popisky. I letos, v roce 2021 se pokusíme kalendář vydat. Také spolupracujeme s nakladatelem p. Prášilem na knize o Mimoni ve starých pohlednicích. Kniha měla spatřit světlo světa koncem roku 2020, ale bohužel, ze známých důvodu bylo vydáni opět odsunuto. Na knihu se těšíme a připravíme její křest.  Pan Šťastný společně s paní místostarostkou Bizoňovou odhalili pamětní desku na mimoňském nádraží, podílel se na pamětní desce luteránskému pastorovi Haselbachovi. Také je nápomocen ve vyřešení nabídky syna Rudolfa Watzkeho, daru obrazů jeho rodičů městu.

V současné době máme kolem 25 členů a věkový průměr našich členů je 65 let. Někteří nemají počítač a je obtížné je informovat o dění spolku, a tak musí vystačit sms zpráva. Je s podivem, že lidé nemají zájem se „sdružovat“, a přitom na naše akce, vycházky apod. chodí dokonce i mladší ročníky. Povinnost pro členy spolku je jen 1x v roce zaplatit členský příspěvek a zúčastnit se valné hromady. Rádi bychom uvítali v našich řadách nové aktivní členy, kteří by přišli s novými nápady, náměty.

Naše schůzky bývají každý první čtvrtek v měsíci od 16 hod. V současné době se však do odvolání nekonají.

Lenka Špačková
Spolek historie Mimoňska
předsedkyně