Znovuvysvěcení kaple na Borečku

09.03.2016 00:00

V úterý  3. listopadu, na den sv. Huberta, se členové Spolku historie Mimoňska zúčastnili  znovuvysvěcení lesní kaple sv. Eustacha v Ralsku - Borečku.

Zásluhou Vojenských lesů a statků ČR, zvláště divize Mimoň, byla kaple během let 2014 -2015 postupně opravena. Nová střecha, omítky stěn, rekonstrukce štukových prvků a osázení nových dřevěných oken a zdařilá kopie původních dřevěných vrat. Opravu zchátralé budovy, kde nechyběly kresby a podpisy psané azbukou, VLS dokončily letos do podoby, kterou měla kaple počátkem 20. století. Kaple je zbytkem menšího kostela, který ve své oboře nechala postavit v r. 1712 Anna Marie Františka, vévodkyně Toskánská.

V 10 hodin nás přivítal ředitel Vojenských lesů a statků Roman Vohradský, který předal slovo ing. Šťastnému. Ten pohovořil o historii kostelíka, restaurátorka Monika Bělohlávková nám popsala postup oprav, kdy odborně obnovila vnitřní malbu iluzivního oltáře. Krátce promluvil i její kolega pan Král, který se postaral o venkovní opravy. Několik slov řekl i iniciátor oprav kaple, mimoňský farář Václav Horniak. Poté se dostal ke slovu Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, který požehnal velkému počtu zúčastněných a znovu vysvětil kapli. Jeho slova byla opravdu lidská, vtipná, milá, hřejivá na duši. „Chtěl bych poděkovat Vojenským lesů a statkům,“ uvedl během slavnostního otevření litoměřický biskup Jan Baxant, který kapli požehnal. „Tu kapli neopravili žádní „náboženští fanatici,“ neopravila ji římskokatolická církev, ale dobrý hospodář. Opravil ji bez náboženských motivů, jednoduše proto, že se chce starat o tuto lokalitu s citem k její historii a daroval ji nám všem. Je potěšitelné zjistit, že žijeme v době, kdy se památky nebourají, ale opravují,“ dodal. Při jeho řeči začalo mezi stromy prosvěcovat slunce.

O hudební doprovod se postarali myslivečtí trubači VLS - Doupovští slivoni Karlovy Vary.

Vojenské lesy zamýšlejí využívat kapli k příležitostným mysliveckým akcím, protože sv. Hubert, Eustach a Jiljí jsou patrony myslivců

Další zachráněná památka, kterou stojí za to navštívit.

 

-LŠ-

Fotogalerie autor Petr Randus