Vodovody v zaniklých obcích

Firma Josef Gatter Hühnerwasser

V dnes již zaniklých obcích bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko existovaly vodovody, které konstruovala firma Josefa Gattera se sídlem v Kuřivodech (Hühnerwasser). Jeden z prvních vodovodů, a dost možná, že úplně první vodovod zde vznikl v roce 1890 z údolí Zábrdky do osady Strážiště. Protože systém pro čerpání vody byl velmi podobný ve všech obcích, kde firma Josef Gatter Hühnerwasser vodovody zaváděla, použijeme jej pro jakýsi "univerzální" popis těchto vodovodů.
 
Ve vodárně, postavené v údolí Zábrdky byl osazen čerpací stroj, tvořený dvěmi horizontálními pístovými čerpadly. Čerpací stroj byl poháněný vodním kolem, na jehož vantroky dopadala voda ze zádržného jezu ocelovou rourou o průměru 480 mm. Čerpací stroj čerpal vodu z čerpací jímky do výtlačného porubí, které mělo délku 920 m, překonávalo převýšení 108 m a končilo v obecní betonové kašně v osadě Strážiště, kam si místní chodili pro načerpanou vodu. Celý systém byl schopen dodat cca 15m3 za den a přišel celkem na 3275 zlatých, z toho čerpací stroj s příslušenstvím stál 2666 zlatých, zbytek nákladů pohltila stavba betonové kašny a nátokového jezu. Oboje, jak betonovou kašnu ve Strážišti, tak nátokový jez na Zábrdce postavi stavitel Dámec z Doubravy u Mnichova Hradiště.
 
První voda přitekla do osady Strážiště 1. 11. 1890 navečer s velkou slávou a s muzikou. Není bez zajímavosti, že za celým projektem stál tehdejší obecní učitel František Disman.
 
Gatterův systém čerpání vody byl zachován i po rekonstrukci a rozšíření v roce 1910, kdy byla postavena nová zděná čerpací stanice zhruba 22 m nad původním jezem, která brala vodu z pramene Nad Stádlem, opět do původní betonové kašny v osadě Strážiště.
 
Betonová kašna byla v roce 1922 zrušena a nahrazena obecním zemním jednokomorovým vodojemem o obsahu 50 m3 a započalo se se zřizováním vodovodních přípojek až do domů. tento systém sloužil až do 70 let 20 století.
 
V roce 1936 pořád ještě fungovalo Gatterovo vodní kolo pro pohon čerpadel, a až teprve v roce 1956 byla provedena výměna starého ocelového výtlačného potrubí za litinové a výměna technologického potrubí ve vodojemu. Gatterovo vodní kolo však fungovalo dál a stále pohánělo čerpací stroj.
 
V 70 letech 20 století už však byly jak objekty obou čerpacích stanic, tak strojní zařízení již v nevyhovujícím stavu, proto byla v roce 1974 postavena nová společná čerpací stanice pro osady Strážiště a Vicmanov. Zároveň se stavbou nové čerpací stanice k ní byla přivedena elektřina a to byl konec dlouholeté služby Gatterových vodních kol.
 
Jedno z Gatterových vodních kol lze vidět u úpravny vody u úpravny vody v Rečkově. Jedná se o originální Gatterovo vodní kolo ze Strážišťského vodovodu, o kterém zde byla řeč. Toto vodní kolo prošlo rekonstrukcí v letech 2008 - 2009.
 
Níže ve fotogalerii lze shlédnout současný stav původních vodních Gatterových vodních kol. Toto vodní kolo je z Proseče, která byla stejně jako Strážiště napájená ze Zábrdky.
 
Zdroj informací o formě Josef Gatter: článek Peera Gattera Volkswagenbau an Elbe und Teck, z roku 2008. Autor je pravnukem Josefa Gattera.
Zdroj ostatních informací o vodovodu Strážiště: Informační portál lesů ČR, z prosince 2016.

Původní vodní pumpy Gatter Hühnewasser

Tato fotogalerie je prázdná.