Holzessig und Teerproduktefabrik – (areál jatek)

Holzessig und Teerproduktefabrik – (areál jatek)

Holzessig und Teerproduktefabrik,

městská jatka, jatka Váša Mimoň s. r. o.

 

 

Adresa:
Engelberg 3/ll – Na tomto místě stála nejprve fabrika, kde se s největší pravděpodobností vyrábělo dřevěné uhlí a dřevěné brikety procesem zplynování dřeva, (dalším produktem mohl být také generátorový plyn) při kterém jako vedlejší produkt vznikal dřevitý ocet a dehet, ze kterého se dále vyráběla kolomaz. Holzessig und Teerproduktefabrik stála v místech, kde dnes stojí základní budovy jatek Váša v Potoční ulici.

Tato fabrika provozovala téměř stejnou výrobu, jako např. chemický závod Paul Davidson u Olšinek (dnes součást Ústí nad Labem - Střekova) který zahájil provoz v roce 1883.

Dřevitý ocet (Holzessig) je kapalný kondenzát, vznikající při zplynování bukového, nebo březového dřeva. V surovém stavu je to hnědá, kyselá nepříjemně vonící kapalina, s obsahem 5% - 9% kyseliny octové a metylalkoholu, v menší míře i kreosotu, ze které se další destilací získávala čistá kyselina octová a metylalkohol. Tento chemický postup byl velice rozšířen právě na konci 19. století, kdy tato fabrika v Mimoni existovala.

Surový dřevitý ocet se používal např. k nátěrům dřeva proti hnilobě, jako preventivní přípravek proti různým škůdcům, mohl být i součástí při výrobě různých hnojiv, používal se také k výrobě barev, barvení a potisku, jeho užití bylo po vyčištění a určitých úpravách možné i v medicíně.

1850 – Majitelem fabriky byl Martin Heinrich, dalším majitelem byl, od roku 1890 Franz Holste.

Fabrika roku 1893 končí svou činnost, areál kupuje město, které v letech 1893 – 1894 podrobuje celý areál rekonstrukci, novým přístavbám a budovy vybavuje bouracím a chladicím zařízením. Otevírají se zde městská jatka.

V roce 1897 byly započaty práce na dalším rozšiřování provozu o nucený výsek vybudováním kanalizace pro tento provoz a roku 1898 byly dostavěné i budovy. Městská jatka zde fungovala i po druhé světové válce, podle dostupných zdrojů nejméně do roku 1950, kdy jsou k dispozici účetní uzávěrky, podle pamětníků ještě kolem roku 1970.

1992 - Objekt kupuje první soukromá společnost Procházka.

1997 – Areál kupuje firma Váša a zřizuje zde opět jata. Pozemek současných Jatek Váša s. r. o. se rozrůstá o pozemky, na kterých kdysi stála mimoňská „špulkárna“ (Papierhuelsenfabrik), kde se buduje nové zázemí pro rozšiřující se provoz Jatek Váša.

1999 – Provoz rozšířen o bourárnu masa, výroba se v dalších letech dále rozšířila o výrobu masných a uzených výrobků, firma otevírá vlastní prodejnu a funguje dodnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za laskavé svolení k pořízení fotografií v areálu firmy Jatka Váša Mimoň s.r.o.

 

Oficiální stránky firmy Váša s.r.o. Mimoň

 

Článek je volně šiřitelný pod licencí CC-BY-SA 3.0 - Uveďte původ, zachovejte licenci.