Hutter&Schranz (MITOP)

Hutter&Schranz (MITOP)

Hutter&Schranz, Bayerische fabrik, MITOP

 

Adresa:

Barzdorferstraße (Pertoltická ulice) 142/IV - 143/IV.

Tuto fabriku založili bratři Josef a Ignaz Kirschner roku 1870, původně na výrobu technického materiálu, s největší pravděpodobností to bylo drátěné pletivo, jehož výroba pokračovala i po roce 1882, kdy fabriku kupuje Robert Bayer, který provoz rozšiřuje i na výrobu plsti.

Roku 1906 vstupuje do firmy rakouská společnost Hutter & Schranz, která tuto fabriku od Roberta Bayera kupuje a v roce 1919 kupuje i provoz „Waldwerke“ (Lesní závod) na výrobu kovového pletiva, roštů a sít.

Po druhé světové válce byly obě fabriky v Mimoni a Lesní závod znárodněny (1) a vzniká MITOP Mimoň n. p. (MITOP – Mimoňská Továrna Plsti), jako hlavní závod, ke kterému byly postupně přičleňovány pobočky v Brně (1948) – výroba klasických vlněných plstěnců, v Žatci – výroba zvukově izolačních dílů pro automobilový průmysl, konkrétně pro Škodu Favorit, v Ústí nad Orlicí – výroba klasických vlněných plstěnců a chlupových plstí a ve Velkém Grunově.

Tyto pobočky však byly postupně odprodávány, a MITOP s. p. se po roce 1989 transformuje na státní MITOP a. s. Od roku 1996 začala být společnost samostatná ve výrobě polypropylenové střiže (POPs), která slouží jako základní surovina pro výrobu geotextilií, a v roce 2001 získala firma certifikát jakosti ISO 2001, v roce 2003 byla uzavřena a prodána poslední pobočka ve Velkém Grunově a celá výroba se definitivně přesunula do hlavního závodu v Mimoni a „Lesního závodu“ mezi Mimoní a dnešní Ploužnicí.

Tato fabrika funguje dodnes (2) a jejími výrobními náplněmi je výroba plsti pro papírenský průmysl a plstí určených pro speciální účely. V Hlavním závodě jsou dále výrobní linky na výrobu technických textilií vpichovanou technologií. V Lesním závodě jsou dvě výrobní střediska. Podobně jako v Hlavním závodě je zde středisko s výrobními linkami pro výrobu vpichovaných textilií pro stavební účely, druhým střediskem je výroba polypropylenové střiže.

(1)   Rakouská firma Hutter & Schranz se po znárodnění stáhla z Čech a působí dál na trzích střední Evropy pozn. aut.

(2)   Oficiální stránky společnosti MITOP Mimoň, která funguje dodnes