Tradiční oslavy Horních vsí nově v Kuřívodech

Srdečně Vás zveme na Oslavy Horních vsí nově v infocentru v Kuřívodech.Program a čas bude ještě upřesněn.Sledujte naše stránky tady nebo na FACEBOOKu.

Náš člen Ing.Jiří Šťastný byl vyznamenán při příležitosti Dnech města Mimoně za popularizaci města a jeho historie oceněním Poděkování Města Mimoně.Právem si toto ocenění  zaslouží a my mu k tomu gratulujeme a jsme pyšní,že tento skromný člověk,historik s úžasnou paměti je naším dlouholetým aktivním členem.

Report ze 7.setkání historických a retro kočárků

11.5.2024 ve 12hodin oficiálně začal 7. ročník setkání retro a historických kočárků.

Trávník před Retro muzeem, kde se setkání konalo se již plnilo před 11. hodinou. Na registraci Dana s Lenkou měly plné ruce práce se zapisováním účastníků a jejich kočárků, předáváním čísel, Památeční placku a kočárek z perníku dostal každý, kdo přijel s kočárkem.

Před zaparkováním kočárku na travnatou plochu dostal každý balonek naplněný heliem, na který si mohl napsat svoje přání.

Martin Dejdar se svoji retro hudební produkcí a mluveným slovem bavil přítomné.

Děvčata Dana a Dita za improvizovaným barem vařily kávu  nabízely retro limonády , koláčky moravské i svatební, štrůdl perník a jako profesionálky zvládaly velký nápor hostů. Monika  grilovala klobásy a vedle se čepovalo pivo.

Účastníci- ano , ženy i muži si prohlédli  muzeum ,a hlavně kočárky které stále přijížděli.

Ve 12 hodin jsme oficiálně zahájili sraz – přivítali účastníky, pan starosta Král rozdal- jak už je téměř zvykem krásný karafiát do každého kočárku.Přítomní mohli na hlasovacích lístcích vybrat a dát svůj hlas nejhezčímu kočárku v kategorii hluboký, sportovní a dětský. Byla i cena poroty.Dámy z Tanečního souboru Babety z Mimoně vyplnily program přehlídkou módy třicátých let.

Kolem 13 hodiny děvčata z registrace hlásila, že došly perníky, placky –obojího bylo 130 a nakonec i čísla, kterých bylo 150. Konečné hlášení počtu zúčastněných kočárků byl rekordní 185!

Před 14hodinou jsme vypustili balonky –byl to nádherný pohled hromadného vypouštění různě barevných balonků , který byl snímán dronem pana Vrby , který také snímal i průvod  kočárků směrem do zámeckého parku.

U konírny nám MP asistovala se zastavení dopravy a kolona kočárků dlouhá kolem 300m. se vydala po cyklostezce na oslavy Zámeckého parku, kde také došlo k vyhlášení a předání cen vítězným kočárkům .Kočárek se svojí majitelkou přijel před podium, aby i ostatní viděli   ten nejhezší. Porota tentokrát vyhodnotila outfit dvou manželských párů.

7.ročník je za námi a já děkuji všem, kteří se zůčastnili.Také těm, kteří se podíleli na přípravách-nejenom členům Spolku historie Mimońska ale i   kamarádům kteří nás podpořili přinesením něčeho pečeného  pro ostatní, mojí rodině  bez nich by to nešlo.

Děkuji za významnou pomoc Městu Mimoń ,panu starostovi a paní místostarostce , Kultuře Mimoň a také Městu Ralsko za zapůjčení stolů a lavic.

Omlouvám se těm, na které se nedostaly perníky, placky..karafiáty a nakonec i těch 200 balonků bylo málo. 185 kočárků je opravdu hodně a nedá se dopředu předpokládat, kolik bude účastníků.

Trochu statistiky- rok 2018 bylo kočárků, rok 2019 -110 kočárků, rok 2020 – 130 a zápis do Knihy rekordů ,rok 2021 -113 kočárků, 2022- 130 kočárků ,rok 2023 -111 kočárků a letos 185 .

 

Připravte se na příští rok-opět sobotu před Dnem matek a my těch 200 kočár dáme.

Za organizátory a Spolek historie Mimoňska  Lenka Špačková

Velký dík patří Městu Mimoň

 

Fotogalerii můžete navštívit po kliknutí na odkaz níže - foto bude postupně doplňováno

www.rajce.idnes.cz/historiemimone/album/7-setkani-historickych-a-retro-kocarku

 

Report procházky po Kuřívodech 27.04.2024

Dnes 27.4 jsme avizovali vycházku v Kuřívodech, prohlidku kostela a Vodní tvrze. Krásné slunečné počasí přilákalo do Kuřívod kolem 40 lidí.

p.Dvořák nás seznámil s dalekou minulostí Kuřívod, přečetli jsme něco ze vzpomínek pamětníků,ukázali si letecké snímky,podle pohlednic zhodnotili,jaké bylo krásné náměstí s podloubí. Zkusili jsme určit polohu moroveho sloupu,radnice,fary. Město Ralsko nám umožnilo vstup do kostela sv.Havla. Řekli jsme si něco o historii,upozornili na malby v presbytáři které pocházejí ze 13 a 14 stoleti.Vnitřek kostela násvelmi mile překvapil.Dalším cílem měla být vodní tvrz která je v soukromých rukách a majitel se bohužel ze zravotnich důvodů omluvil.Přesto jsme se šli k zámku podívat,prohlédli vstupní bránu obvodové zdi zahrady ,místa ,kde byl vodní příkop.Bylo velmi krásně strávé dopoledne.

 

Fotogalerie z procházky si můžete prohlédnout po kliknutí na odkaz níže

www.rajce.idnes.cz/historiemimone/album/prochazka-kurivody-27-04-2024

Pozvánka na procházku po Kuřívodech

Zveme vás na další akci kterou pořádá náš spolek, kdy budeme identifikovat místa v Kuřívodech, kde stávaly domy.Vypadá to, že nám bude umožněn vstup do kostela sv.Havla ,kde si budete moct prohlédnout gotické fresky-unikátní malby z doby posledních Přemyslovců. Kostel je nyní v majetku Ralska.Také bychom chtěli oslovit majitele vodní tvrze -ten je v soukromých rukách. Tvrz je v relativně dobrém stavu-v dobách, kdy tu byla přítomna sov.armáda, tvrz sloužila jako uložiště munice.

Sraz v 10:00 před informačním centrem v Kuřívodech

Za Spolek zvou Jaroslav Dvořák a Lenka Špačková

Fotogalerie z procházky si můžete prohlédnout po kliknutí na odkaz níže

                          

   

 

www.rajce.idnes.cz/historiemimone/album/24-3-2024-vychazka-kostrice-krida-a-zourov/album

Schůze spolku 

24.března v 15.30 proběhne schůzka spolku  , tradičně ve zmrzlinárně.

Domov pro seniory

Dnešní setkání v mimoňském Domově pro seniory neměl přesně stanovený program,ani vybrané téma,přesto hodina a půl proběhla v živém rozhovoru s rodáky a pamětníky .Zúčastnění měli možnost si prohlédnout alba s dobovými pohlednicemi,fotografie z mimoňskeho závodu,kde jeden ze zúčastněných pracoval celý život.Na příští setkání připravíme téma- Mimoňské závody.

Ing.Jiří Šťastný a Lenka Špačková Spolek historie Mimoňska

                                                                    

Výroční schůze spolku

20.2.2024 jsme  se sešli v Hotelu Beseda- na výroční schůzce a malé oslavě trvání 20.let našeho Spolku. Sešli jsme se opravdu v hojném počtu, přišli i pozvaní hosté.

Zavzpomínali jsme na zakládající členy spolku, na významnější akce-jako zájezdy do Ingolstadtu , Bad Kissingenu, nebo do Salzburku za hraběnkou Hartigovou.

Připomněli jsme si akce konané v loňském roce - a že jich nebylo málo. Paní pokladní Jůnová nás seznámila s hospodařením.

Ve vedení spolku nebyli uskutečněny žádné  změny -  předsedkyně Špačková a členové představenstva zůstávají ve svých funkcích.

Volná zábava- kafe, čaj, chlebíček, zákusek...příspěvky hostů ,diskuze, vzpomínání, prohlížení starých pohlednic a dokumentů a dvě hodiny utekly jako voda.

A co si popřát? Ať nás ten koníček pořád baví a koho zajímá historie nejenom města Mimoně-může se přidat, nebo se zúčastnit našich akcí.

Aktualizace a info o konaných akcí najdete na webových stránkách-www.historiemimone.cz,nebo fcb-Spolek historie Mimoňska

                         

více fotografií najdete na:

www.rajce.idnes.cz/historiemimone/album/vyrocni-zasedani-spolku-20-02-2024/album

Spolek historie Mimoňska

Víte o tom, že tento spolek v Mimoni existuje již 20let?

4.2.2004 se na popud pana Osvalda Honse sešli zakládající členové. Přítomných 14 členů ho pak zvolilo za představeného/ předsedu/ spolku. Navržený název Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí byl přijat

V roce 2008 rezignoval p.Hons na funkci představeného a na jeho místo byla navržena Lenka Špačková, která je předsedkyní do dnes.

V roce 2014 jsme zažádali o zkrácení názvu na Spolek historie Mimoňska. V té době odchází zakládající člen p.Osvald Hons

Schůzky se konají 1x měsíčně. O termínu a místu konání se členové dovídají emailem nebo sms zprávou. Roční členský příspěvek činí 300,-kč . V současné době máme 33členů.

Náplní a činnosti spolku jsou komentované vycházky po Mimoni a okolí, přednášky, vyjížďky do zaniklých obcí , 2x ročně výstup na věž Mimoňského kostela sv.Petra a Pavla. Naši členové se mimo jiné věnují badatelské i průvodcovské činnosti. Pořádáme celostátní setkáni historických a retro kočárků – tyto akce jsou veřejné a může se jich zúčastnit každý zájemce o historii.

Vydáváme kalendář ze starých pohlednic města. Letošní kalendář byl zaměřen na významná výročí týkající se Mimoně.

Všechny konané akce jsme schopni uskutečňovat zejména díky dotačnímu programu Města Mimoň a dalším sponzorům, kterým tímto velice děkujeme.

Info a aktualizace najdete na www.historiemimone.cz , fcb Spolek Historie Mimoňska.

Kontaktujte nás