Procházka po Kuřívodech

Zveme vás na další akci kterou pořádá náš spolek, kdy budeme identifikovat místa v Kuřívodech, kde stávaly domy.Vypadá to, že nám bude umožněn vstup do kostela sv.Havla ,kde si budete moct prohlédnout gotické fresky-unikátní malby z doby posledních Přemyslovců. Kostel je nyní v majetku Ralska.Také bychom chtěli oslovit majitele vodní tvrze -ten je v soukromých rukách. Tvrz je v relativně dobrém stavu-v dobách, kdy tu byla přítomna sov.armáda, tvrz sloužila jako uložiště munice.

Sraz v 10:00 před informačním centrem v Kuřívodech

Za Spolek zvou Jaroslav Dvořák a Lenka Špačková

                             

Schůze spolku 

24.března v 15.30 proběhne schůzka spolku  , tradičně ve zmrzlinárně.

Domov pro seniory

Dnešní setkání v mimoňském Domově pro seniory neměl přesně stanovený program,ani vybrané téma,přesto hodina a půl proběhla v živém rozhovoru s rodáky a pamětníky .Zúčastnění měli možnost si prohlédnout alba s dobovými pohlednicemi,fotografie z mimoňskeho závodu,kde jeden ze zúčastněných pracoval celý život.Na příští setkání připravíme téma- Mimoňské závody.

Ing.Jiří Šťastný a Lenka Špačková Spolek historie Mimoňska

                                                                    

Výroční schůze spolku

20.2.2024 jsme  se sešli v Hotelu Beseda- na výroční schůzce a malé oslavě trvání 20.let našeho Spolku. Sešli jsme se opravdu v hojném počtu, přišli i pozvaní hosté.

Zavzpomínali jsme na zakládající členy spolku, na významnější akce-jako zájezdy do Ingolstadtu , Bad Kissingenu, nebo do Salzburku za hraběnkou Hartigovou.

Připomněli jsme si akce konané v loňském roce - a že jich nebylo málo. Paní pokladní Jůnová nás seznámila s hospodařením.

Ve vedení spolku nebyli uskutečněny žádné  změny -  předsedkyně Špačková a členové představenstva zůstávají ve svých funkcích.

Volná zábava- kafe, čaj, chlebíček, zákusek...příspěvky hostů ,diskuze, vzpomínání, prohlížení starých pohlednic a dokumentů a dvě hodiny utekly jako voda.

A co si popřát? Ať nás ten koníček pořád baví a koho zajímá historie nejenom města Mimoně-může se přidat, nebo se zúčastnit našich akcí.

Aktualizace a info o konaných akcí najdete na webových stránkách-www.historiemimone.cz,nebo fcb-Spolek historie Mimoňska

                         

více fotografií najdete na:

www.rajce.idnes.cz/historiemimone/album/vyrocni-zasedani-spolku-20-02-2024/album

Spolek historie Mimoňska

Víte o tom, že tento spolek v Mimoni existuje již 20let?

4.2.2004 se na popud pana Osvalda Honse sešli zakládající členové. Přítomných 14 členů ho pak zvolilo za představeného/ předsedu/ spolku. Navržený název Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí byl přijat

V roce 2008 rezignoval p.Hons na funkci představeného a na jeho místo byla navržena Lenka Špačková, která je předsedkyní do dnes.

V roce 2014 jsme zažádali o zkrácení názvu na Spolek historie Mimoňska. V té době odchází zakládající člen p.Osvald Hons

Schůzky se konají 1x měsíčně. O termínu a místu konání se členové dovídají emailem nebo sms zprávou. Roční členský příspěvek činí 300,-kč . V současné době máme 33členů.

Náplní a činnosti spolku jsou komentované vycházky po Mimoni a okolí, přednášky, vyjížďky do zaniklých obcí , 2x ročně výstup na věž Mimoňského kostela sv.Petra a Pavla. Naši členové se mimo jiné věnují badatelské i průvodcovské činnosti. Pořádáme celostátní setkáni historických a retro kočárků – tyto akce jsou veřejné a může se jich zúčastnit každý zájemce o historii.

Vydáváme kalendář ze starých pohlednic města. Letošní kalendář byl zaměřen na významná výročí týkající se Mimoně.

Všechny konané akce jsme schopni uskutečňovat zejména díky dotačnímu programu Města Mimoň a dalším sponzorům, kterým tímto velice děkujeme.

Info a aktualizace najdete na www.historiemimone.cz , fcb Spolek Historie Mimoňska.

Kontaktujte nás