Rok s rokem se sešel a 11.ročník Oslav Horních vsí, které pořádá Spolek historie Mimoňska a Sdružení Náhlov je za námi.

I letos se začalo krátkou mší, kterou celebroval mimoňský p. farář Horniak. Vzpomněli jsme vysvěcení kapličky sv. Floriána v r. 2009 monsignorem Kouklem, kterému byla přítomna také hraběnka Hartigová.

Poté křest kalendáře Mimoně na starých pohlednicích na r. 2020. V zastoupení představitelů Mimoně se křtu ujali starosta a místostarostka Ralska. Představení knihy o zaniklých obcích, prvotina našeho kamaráda, člena SHM a badatele v jedné osobě Jaroslava Dvořáka. Obojí, knihu i kalendář bylo možné na oslavách zakoupit.

Prostor dostal i pěvecký sbor Dobrovan, který do Náhlova přijel po 83 letech. V r. 1936 zde byl na soustředění v rámci podpory české menšiny.

Velkým lákadlem bylo slavnostní otevřeni expozice Horních vsí v podkroví Muzea vystěhovalectví. Pomyslnou pásku přestřihla mgr. Vinklátová za Liberecký kraj a zástupci rodáků z německa. Expozice je tvořena panely, na kterých jsou dobové pohlednice dnes již zaniklých obcí. Vše je doplněno různými nálezy a střípky z dob, kdy byly tyto vesnice živé.

Promítání vzpomínek na uplynulé ročníky se bohužel z technických důvodů nezdařilo. Bylo by to určitě zajímavé, protože dokumenty zachycují účastníky našich akcí, rodáky, kteří bohužel již nejsou mezi námi. Nicméně se ze stovky účastníků nenašel „technický typ“, který by dataprojektor sladil s počítačem. Tak snad příště.

Nechybělo Řehečské kvarteto se svoji říznou hudbou, která lákala k tanečku. Prostonárodní písničky v jejich podání nemají chybu a když společně se svým externím členem z Izraele zahráli i židovské a řecké písně, málo koho to nechalo klidným.

11 ročník Oslav horních vsí je za námi a 110 podepsaných hostů v návštěvní knize, kteří se v průběhu dne zúčastnili nás přesvědčil, že další ročník bude. Že se díky nám scházejí rodáci, letos se dokonce poznali příbuzní, kteří se neznali a to nám dává sílu do dalších pokračování oslav. Počasí nám přálo, guláš a klobásy chutnaly, chleba se sádlem a škvarkami přišel k chuti. Káva a napečeno jako od maminky… Co víc si přát. Děkujeme městům Ralsko a Mimoň. Bez spolupráce s nimi by to opravdu nebylo ono. Děkujeme za zapůjčení lavic, stolů, stanů ,ale i za finanční příspěvek a hlavně za podporu v naší činnosti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav.

- Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková -

 

Druhé desetiletí Oslav Horních Vsí v Náhlově
začne 17. srpna

 
Kolegové, přátelé, kamarádi
Rok s rokem se sešel a my načínáme další "desítku" v seriálu Oslav Horních vsí.
Již 11 ročník  OHV začneme tradiční krátkou mší v kapličce sv.Floriána a další časy akcí jsou jen přibližné. Program určitě zajímavý. Po 83 letech dorazí  a představí se nám krátkým programem pěvecký sbor Dobrovan z Dobrovic, který byl v r.1936 v Náhlově na soustředění. Velkým lákadlem je i otevření Expozice Horních vsí, v krásně zrekonstruovaném podkroví Muzea vystěhovalectví, které je doplněno dobovými fotografiemi zaniklých obcí a různými nálezy, střípky z dob, kdy tyto vesnice byly živé. Na závěr si promítneme vzpomínková CD na předešlých 10 ročníků.
Doporučujeme individuální procházku po Naučné stezce, posezeni u  lípy, vysazené ke 100 výročí vzniku republiky.
 
Ani letos nebude chybět se svoji "nakažlivou" muzikou od podlahy Řehečské kvarteto .
Budeme rádi, když nám pomůžete vytvořit příjemnou  atmosféru při setkání nejenom rodáku, ale i přátel a fandů našeho spolku .Nebude chybět tradiční guláš, klobásy..něco sladkého k pravé Brazilské kávě. Uvítáme ale, když i vy donesete na improvizovaný švédský stůl něco málo na ochutnání i pro ostatní.
Pro členy Spolku historie ještě připomínka .Každá dotace na akci je podmíněna 20% spoluúčastí spolku. Někteří z vás ještě nemají zaplaceno na letošní rok. 200 kč, není až tak moc a nám /rozuměj pokladní při vyúčtování/ to hodně pomůže. V dnešní době je jakási nechuť se někde vázat, registrovat se..tak to berte třeba, jako podporu v naší činnosti. Platbu lze poslat i převodem na účet.
0927626359/0800 nezapomeňte však uvést vaše jméno.
Děkujeme za podporu a za šíření pozvánky mezi vaše přátele.
Těším se ,že se  s některými po roce sejdeme 17.8 v Náhlově.
Za Spolek Historie Mimoňska Lenka Špačková
 
Kolegové, přátelé, kamarádi
 
Rok s rokem se sešel a my načínáme další "desítku" v seriálu Oslav Horních vsí.
Již 11 ročník  OHV začneme tradiční krátkou mší v kapličce sv.Floriána a další časy akcí jsou jen přibližné. Program určitě zajímavý. Po 83 letech dorazí  a představí se nám krátkým programem pěvecký sbor Dobrovan z Dobrovic, který byl v r.1936 v Náhlově na soustředění. Velkým lákadlem je i otevření Expozice Horních vsí, v krásně zrekonstruovaném podkroví Muzea vystěhovalectví, které je doplněno dobovými fotografiemi zaniklých obcí a různými nálezy, střípky z dob, kdy tyto vesnice byly živé. Na závěr si promítneme vzpomínková CD na předešlých 10 ročníků. 
 
Doporučujeme individuální procházku po Naučné stezce, posezeni u  lípy, vysazené ke 100 výročí vzniku republiky.
 
Ani letos nebude chybět se svoji "nakažlivou" muzikou od podlahy Řehečské kvarteto .
Budeme rádi, když nám pomůžete vytvořit příjemnou  atmosféru při setkání nejenom rodáku, ale i přátel a fandů našeho spolku .Nebude chybět tradiční guláš, klobásy..něco sladkého k pravé Brazilské kávě. Uvítáme ale, když i vy donesete na improvizovaný švédský stůl něco málo na ochutnání i pro ostatní.
 
Pro členy Spolku historie ještě připomínka. Každá dotace na akci je podmíněna 20% spoluúčastí spolku. Někteří z vás ještě nemají zaplaceno na letošní rok.
200,- Kč, není až tak moc a nám (rozuměj pokladní při vyúčtování) to hodně pomůže. V dnešní době je jakási nechuť se někde vázat, registrovat se... Tak to berte třeba, jako podporu v naší činnosti. Platbu lze poslat i převodem na účet.
0927626359/0800 nezapomeňte však uvést vaše jméno.
Děkujeme za podporu a za šíření pozvánky mezi vaše přátele.
Těším se, že se  s některými po roce sejdeme 17.8 v Náhlově.
 
- Za Spolek Historie Mimoňska Lenka Špačková -
 

Procházkou po zaniklých vesnicích Ralska

 
Čerstvá novinka od našeho člena Jaroslava Dvořáka, mapující zaniklé vesnice v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko.
 
Tuto a další knihy z naší nabídky, které uvádíme v našem katalogu v levém menu, si můžete objednat na adrese
 

Křest knihy "Procházkou po zaniklých obcích"

 

Dlouho očekávaný křest knihy od člena našeho Spolku, Jaroslava Dvořáka, s názvem „Procházkou po zaniklých obcích“ se velmi vydařil.

V sobotu, 8. června ve 13 hod. se v Náhlově, v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie, sešlo kolem 50 zájemců o knihu.

Členky Spolku historie Mimoňska  p. Špačková a p. Suchomelová přivítaly přítomné, byl představen autor knihy, pan Jaroslav Dvořák, který zároveň přečetl krátký úryvek z knihy. A pak už nastal čas  na křest knihy. Popřáli jsme jí u brazilské kávy, aby se dobře četla, prodávala a byla lexikonem pro zájemce o historii.

Jako vždy nechybělo něco dobrého k brazilské kávě, chlebíčky, ovoce a hlavně milá a přátelská atmosféra. Hosté se zapojili do diskuze, přátelé z Mnichova Hradiště nás pozvali na svou červencovou akci a  také došlo na společné foto před muzeem.

S některými jsme se prošli po naučné stezce , zkontrolovali jsme zdárný růst  vloni vysazené lípy, prohledli nově vznikající prostory v podkroví muzea , který bude věnován právě zaniklým obcím. Tyto prostory se slavnostně otevřou při Oslavách Horních vsi , jejichž 11 ročník se letos uskuteční 17. srpna.

Úžasnou atmosféru sobotního dopoledne podtrhl i příjezd děvčat na koních a zároveň příjezd vyznavačů motorkářského sportu. Zajímavé, zvláštně načasované setkání.

Knihu „Procházka po zaniklých obcí“ lze za 170 kč zakoupit v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově, v Mimoni v bývalém Unibazaru na Husově ulici a po domluvě u p.Špačkové. Kontakt lenka.fogl@seznam.cz

 

Za Spolek historie Mimoňska  Lenka Špačková

www.historiemimone.cz

Kdy a kde co bude uvidíte v našem plánu akcí na rok 2019.

Květnová vycházka

 

Dnešní vycházka se startem u infocentra v Hradčanech pokračovala pískovými cestami podél Hradčanského rybníku k rybníku Držník (Držák), dále Starou Lipskou cestou k Strážovskému rybníku. Při návratu jsme z cyklostezky odbočili k Ústřednímu krmelci a vystoupali 308 m k pískovcovému vrchu s několika drobnými skalními útvary nazývanému Víšek, kde v 60. letech spadlo letadlo Čs. armády. Během téměř tříhodinové procházky nám velmi přálo počasí, ochutnali jsme mladé výhonky jehličnanů, viděli jsme labutí rodinku a v zájmu uchování krásy přírody jsme sesbírali odpadky po méně ekologicky smýšlejících turistech. Budeme se těšit na další tradiční vycházku opět za rok!

-Blažena Suchomelová ml.-

Poděkování

 

Milí přátelé a příznivci této doufejme nově se rodící tradice, moc Vám děkujeme za naprosto skvělou účast, za Vaše vymazlené a úžasné kočárky, ale i za krásné koně, nádherný kočár a i za historická kola a motocykl, se kterým dorazili naši přátelé z Horní Police. I přes nepřízeň počasí se akce opravdu povedla a rádi jsme se s Vámi viděli. Zvláštní poklona patří všem, kdo se podíleli na organizování celé akce, městu Mimoň, odboru kultury, naší předsedkyni Lence Špačkové, Monice Janecké, Blaženě Suchomelové a vůbec všem, bez nichž by tato skvělá akce nemohla vzniknout.

Těšíme se na Vás opět za rok, na jaře 2020 

Spolek historie Mimoňska