Zápis z Valné hromady Spolku historie Mimoňska za rok 2021

Letošní odložená Valná hromada je za námi, a přinesla změny ve složení představenstva, ve správě webových stránek, ale co se bude bezprostředně týkat našich členů, ať už těch stávajících, tak těch kteří by měli o členství v našem Spolku zájem, je navýšení ročního členského příspěvku. Členský příspěvek nebyl aktualizován celých 17 let a letos dozrál čas na změnu. Více podrobností se dočtete v článku.

Valná hromada proběhla 2. 9. 2021 od 16 hodin v Retro muzeu v Mimoni.

Přítomní: Špačková, Dvořák, Jůnová, Suchomelová, Polakovič, Berauer, Pražáková, Pobuda, Polák, Šťastný, Mařík, Bidlo, Hampejsová, Kříž

Omluvení: Antošová, Novotná

Počet členů k 2. 9. 2021: 33

Počet přítomných: 14

Pokud na řádné valné hromadě není přítomna nadpoloviční většina členů spolku, má valná hromada právo rozhodnout o schopnosti usnášet se. Pro přijetí usnesení se musí vždy vyslovit nadpoloviční většina přítomných. (Stanovy Spolku, článek 7. 1. 5.)

Program:

 1. Volba předsedy
 2. Složení členů představenstva
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2019–2020
 4. Seznámení s návrhem p. Mayera – webové stránky
 5. Zpráva o činnosti za rok 2020
 6. Plán činnosti v roce 2021
 7. Návrh na zvýšení členských příspěvků
 8. Diskuse

Zapisovatelem byl pověřen Ing. Jiří Šťastný

Schůzi zahájila a přítomné přivítala současná předsedkyně Lenka Špačková

 1. Volba předsedy:
  Přítomnými byla navržena a všemi odsouhlasena současná předsedkyně Lenka Špačková. Další volba předsedy Spolku historie Mimoňska se bude konat za 4 roky, tj. v roce 2025.
 2. Složení členů představenstva:
  Do představenstva byla navržena a odsouhlasena p. Lenka Jůnová, která v dubnu 2021 převzala funkci pokladní.
  Složení členů představenstva Spolku:

  Lenka Špačková                  předsedkyně
  Karel Bidlo                          zástupce předsedkyně
  Lenka Jůnová                      pokladní
  Jaroslav Dvořák                   člen představenstva
  Ing. Jiří Šťastný                   člen představenstva

   
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2019–2020:
  Zprávu o hospodaření za rok 2019–2020 přednesla p. Suchomelová.
 4. Seznámení s návrhem p. Mayera – webové stránky:
  Návrh p. Mayera, který se stará o webové stránky: Od 1. 1. 2022 nebude požadovat finanční odměnu, která doposud činila 4.800, - Kč / rok. Návrh byl přítomnými přijat.
 5. Zpráva o činnosti za rok 2020:
  Zprávu o činnosti za rok 2020 přečetla a přítomné s touto zprávou seznámila p. Špačková.
 6. Plán činnosti v roce 2021:
  Plán činnosti v roce 2021 přečetla a přítomné s tímto plánem seznámila p. Špačková
 7. Návrh na navýšení členských příspěvků:
  Návrh na navýšení členských příspěvků na 300,- Kč / rok od roku 2022 byl přijat a odsouhlasen.
  Důvod:
  Členský příspěvek 200,- Kč nebyl od roku 2004 aktualizován a stal se nedostačujícím.
 8. Diskuse:
  Zhodnocení letošních OHV, návrhy na další akce spolku, pokud to epidemiologická situace dovolí.

Pozvánky na akce Spolku jsou zasílány emailem. Těm, kteří nemají emailovou adresu jsou zprávy posílány formou SMS. Pozvánky na akce Spolku lze dohledat také na spolkovém webu Historiemimone.cz, včetně plánu akcí na aktuální rok.

Na závěr Valné hromady proběhla prohlídka Retro muzea.

Valná hromada byla zakončena 2. 9. 2021 v 18.15 hod.

Zapsal: Jiří Šťastný

V Mimoni dne 2. 9. 2021

Úpravy a doplnění:

Jaromír Mayer

V Mimoni dne 6. 9. 2021

(-web- -JŠ-)

 Zápis z Valné hromady ke stažení ve formátu PDF 

Přijďte zase do Náhlova

Opět Vás srdečně zveme do Náhlova, do Muzea vystěhovalectví do Brazílie a Muzea Horních Vsí. Tentokrát na přednášku, kterou pořádá člen našeho Spolku historie Mimoňska, Ing. Petr Polakovič. Přednáška o brazilském prezidentovi Juscelinu Kubitschekovi patří mezi ty tradiční, nicméně každý rok s jiným zajímavým hostem.
 
Letos je jako host pozvaný pan PhDr. Milan Pokorný, Ph.D., ombudsman Českého rozhlasu.
 
Tak doražte a udělejte si zajímavé nedělní odpoledne 19. září 2021. Začínáme ve 14 hod.
 
 

13 ročník Oslav Horních vsí

Již po třinácté se v Náhlově sešli příznivci historie Horních Vsí. V letošním roce, tedy v roce 2021, připadly Oslavy Horních Vsí na sobotu 21. srpna a jako vždy, v Ralsku – Náhlově.

Přes počáteční problémy se letošní rok povedl, a protože se Oslavy Horních Vsí konají převážně venku, napomohlo i počasí, které bylo víc než dobré.

Letošní ročník doznal i některých změn. Mši v kapličce sv. Floriána sloužil farář Maňásek z Českého Dubu a kaplička byla zaplněná do posledního místa. Následovala tradiční společná fotodokumentace před kapličkou, bohužel nejsou na fotce všichni účastníci. Pro některé byl kopec ke kapličce náročný.  

Letos chybějící Řehečské kvarteto kvalitně zastoupil podještědský folklorní soubor Horačky a došlo i na taneček. Byl to velmi kvalitní zástup.

Jako další bod programu následovalo uvedení a představení knihy Mimoň a okolí na starých pohlednicích, u kterého byl přítomen i nakladatel pan Petr Prášil z vydavatelství Baron.

Na Oslavách horních Vsí bylo možné, dalo by se říci, že také již tradičně, zakoupit i kalendář Mimoně na rok 2022. Prodeje knihy Mimoň na starých pohlednicích a kalendáře Mimoně na rok 2022 se jako vždy ujali manželé Ottomanští.

A pak už následovala volná zábava. Setkání přátel, rodin, rodáků tuzemských i zahraničních, povídání, vyprávění. Kontrola naučné stezky za budovou Muzea a lípy vysazené ku 100 letům vzniku Československé republiky.

Jako součást programu probíhala také prohlídka muzea, kde nechyběla brazilská káva a k ní napečené dobroty donesené od přátel.

Poděkování patří těm, kteří nikdy nejsou na fotkách vidět: Děvčatům z kuchyně Lence a Heleně za uvaření guláše, Daně a Monice za výborně opečené klobásy, Wernerovi za perfektně propečené steaky, což byla letos žhavá novinka, a také p. Pekařovi za pořízení fotografií, ale i všem, kteří se podíleli na přípravě OHV.

Městu Ralsko děkujeme za zapůjčení stolů, lavic a stanů.

I když jsme se letos po 13 letech potýkali s nedostatkem financí, mohu říct, že letošní ročník se vydařil a patří mezi ty nejlepší.

- L. Š. -

 

 

Křest knihy Mimoň na starých pohlednicích

Kniha pokřtěna a může jít do světa.

250 stran, 500 pohlednic, dvojjazyčné vydání a cena 450,- Kč.

Koupit lze i kalendář  na rok 2022 za 120,- Kč v Městském muzeu v Mimoni, v Infocentru Mimoň, v mimoňském Retro muzeu, nebo u p. Špačkové na telefonu 724 522 279.

 

Zábrdka

Spolek Historie Mimoňska pořádal v sobotu 14. 8. v muzeu vystěhovalectví do Brazílie a muzeu Horních Vsí v Náhlově přednášku o vodním toku Zábrdka. MUDr. Jodas, který napsal o Zábrdce knížku, o vodních dílech na ní, kde velmi podrobně popisuje její tok, mlýny a vodárny, které od nepaměti na říčce stály, nám poutavě o jejich historii vyprávěl. Vyprávěl o osudech vodních děl, o mlynářích i jejich rodinách. Jistě by bylo pro některé překvapení, kolik mlýnů a vodáren na Zábrdce stálo. Děkujeme dr. Jodasovi za hezké a poučné odpoledne.

Podívat se na knihu Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky

A příští víkend, 21. 8 se na vás těšíme při tradičních Oslavách Horních vsí.

Kniha Mimoň a okolí na starých pohlednicích

A je to doma přátelé. Dlouho očekávaná kniha je doma! 250 stran, 500 fotografií pustíme do světa 18.8 v 16hod. v Mimoňském městském muzeu za přítomnosti autorů. Zároveň si můžete  zakoupit kalendář Mimoně na rok 2022 a jako bonus dostanete kapesní kalendářík.

 

Podívejte se, jaké akce máme ještě připravené na rok 2021. Doufáme, že většinu z nich budeme moci uskutečnit, nicméně všechny naše avizované akce se řídí aktuální pandemickou situací nemoci COVID-19 v ČR a s tím souvisejícími omezeními. O všech akcích Spolku historie Mimoňska budeme aktuálně informovat. Veškeré informace najdete zde, na našich stránkách, nebo na facebookové komunitní stránce Spolek historie Mimoňska.

Podívat se na přehled akcí na rok 2021 > > >

( - web - )

Vycházka do zaniklých vesnic

19. 6. 2021

Sobotní vycházka do zaniklých vesnic Ralska byla pro přítomné hezkým dopolednem. Nejdříve jsme navštívili bývalý dvůr Medný. Z celého dvora zbyla již jen jedna zarostlá, pobořená zeď. Na místě byla vysvětlena historie dvora a jeho smutný konec. Měli jsme štěstí, že se vycházky zúčastnila paní Laurinová, která si ještě pamatovala dobu, kdy dvůr stál.

Přesunuli jsme se do České (Dolní) Noviny, kde nám opět paní Laurinová poskytla informace o konci této vsi. Další zastávka měla být v bývalém dvoře Ostroh, který ale byl, vzhledem k přístupu po polní cestě, komentován z odbočky k němu, odkud místo, kde dvůr stál bylo vidět.

Poslední zastavení bylo u pomníku Sochora, kde byla vysvětleno jeho působení v bojích o Duklu a jeho činnost po válce.

Příští vycházku do vesnic budeme organizovat až na podzim, až opadá listí a v terénu bude lepší orientace.

( - SHM - )

Českolipský pantheon

Na českolipském zpravodajském serveru I-Noviny.cz běží reportážní seriál Milana Bárty o zajímavých historických osobnostních souvislostech s naším regionem a mezi články nechybí ani Mimoň.

Přinášíme články, které se k Mimoni vztahují:

Českolipský pantheon 16 - Kdo z Pomády má kořeny v Lípě a Mimoni

Českolipský pantheon 19 - Ehrenbergovi a slavná mimoňská továrna

Českolipský pantheon 22 - "Českolipan" Ben Elton

Zatím nejnovější vydání reportážního seriálu sice obsahuje v titulku slovo "Českolipan", ale rodově tento muž začíná v Mimoni.