Vodovody v zaniklých obcích Ralska

 

Firma Josef Gatter Hühnerwasser stála za konstrukcí vodovodu pro osadu Strážiště v roce 1890, požárního vodovodu v textilní továrně v Haškově, dnes součást Mnichova Hradiště (1891), vodovodu v Pavlovicích okr. Česká Lípa (1903), a vodovodů v obcích Wolschen (Olšina) (1890), a Proschwitz (Proseč) (1894) v tehdejším soudním okrese Mimoň a vodovodu k samotě Quis (Chvístec) (1906). Malé vodárny konstruované touto firmou můžeme nalézt i v Dřevčicích u Dubé na Českolipsku, tato na obrázku je právě z Dřevčic a pochází z roku 1909.

Stručný popis, jak takové vodovody fungovaly a několik fotografií dodnes zachovaných vodních kol z těchto vodovodů můžete shlédnout v článku.

Číst dál Vodovody v zaniklých obcích >>>

 

S lítostí oznamujeme,

že zemřel dlouholetý člen Spolku,

pan Miroslav Starý.

Upřímná soustrast pozůstalým.

Zná někdo pokračování?

Ano, zná...

Nejen aktivní členové našeho Spolku, ale i všímaví čtenáři našich stránek jsou tím pravým kořením našich činností. Po téměř 12 letech od uveřejnění článku týkajícího se jedné písničky o Mimoni, o které jsme neměli tušení jak pokračuje, přišlo rozluštění.

Číst dál článek Zná někdo pokračování >>>

Zhodnocení činnosti Spolku historie Mimoňska
v roce 2020

Do měsíce března jsme se setkávali v Klubovně seniorů, na pravidelných schůzkách, kde jsme připravovali nejenom pro členy, ale pro všechny zájemce zajímavé akce a tradiční setkání. Bohužel, omezení kvůli onemocnění Covid 19 nám naše akce neumožnily uskutečnit. Oblíbený velikonoční a vánoční výstup na věž mimoňského kostela byl zcela zrušen. Velikonoční vycházka po Mimoni byla přeložena a uskutečnila se až v letní červnový den. Výjezd za hranice města do Stráže pod Ralskem proběhl v omezeném počtu, stejně jako výjezd do zaniklých obcí, ten byl v loňském roce bohužel jen jeden.

Každoroční svolání Valné hromady bylo na doporučení představenstva spolku přesunuto na příznivější dobu a pětičlenné představenstvo bude do té doby ve stejném složení. Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2019 a přijalo návrh akcí na rok 2020. Členský příspěvek 200kč/rok zůstává.
V pravidelném srpnovém termínu se nám podařilo uskutečnit Oslavy Horních vsí v Náhlově. Mši v tamní kapličce celebroval již nový mimoňský p. farář a akce se vydařila.

V měsíci září se uskutečnil odložený Sraz historických kočárků Podařilo se nám vytvořit rekord v počtu kočárků, který je zaznamenán v české Knize rekordů.
Děkuji aktivnímu členovi spolku panu Šťastnému, se kterým jsme na jaře navštívili Domov pro seniory, kde jsme promítali staré pohlednice Mimoně. S podobnou akcí počítáme i v letošním roce, pokud to okolnosti dovolí. Vydali jsme kalendář Mimoně na starých pohlednicích, které pan Šťastný doplnil svými odbornými popisky. I letos, v roce 2021 se pokusíme kalendář vydat. Také spolupracujeme s nakladatelem p. Prášilem na knize o Mimoni ve starých pohlednicích. Kniha měla spatřit světlo světa koncem roku 2020, ale bohužel, ze známých důvodu bylo vydáni opět odsunuto. Na knihu se těšíme a připravíme její křest.  Pan Šťastný společně s paní místostarostkou Bizoňovou odhalili pamětní desku na mimoňském nádraží, podílel se na pamětní desce luteránskému pastorovi Haselbachovi. Také je nápomocen ve vyřešení nabídky syna Rudolfa Watzkeho, daru obrazů jeho rodičů městu.

V současné době máme kolem 25 členů a věkový průměr našich členů je 65 let. Někteří nemají počítač a je obtížné je informovat o dění spolku, a tak musí vystačit sms zpráva. Je s podivem, že lidé nemají zájem se „sdružovat“, a přitom na naše akce, vycházky apod. chodí dokonce i mladší ročníky. Povinnost pro členy spolku je jen 1x v roce zaplatit členský příspěvek a zúčastnit se valné hromady. Rádi bychom uvítali v našich řadách nové aktivní členy, kteří by přišli s novými nápady, náměty.

Naše schůzky bývají každý první čtvrtek v měsíci od 16 hod. V současné době se však do odvolání nekonají.

Lenka Špačková
Spolek historie Mimoňska
předsedkyně

Betlémské světlo 2020

Další, ročník Betlémského světla v Ralsku - Náhlově, se letos konal v komorním duchu, jen s několika věrnými, kteří si přišli do kapličky k hliněnému betlému připálit Betlémské světlo, které letos přivezli skauti ze Salzburgu.

Mimochodem Salzburg je spjatý s Mimoní prostřednictvím osoby hraběnky Sophie Hartigové, která byla společně se svým manželem Karlem Františkem Hartigem posledním žijícím párem rodu Hartigů na mimoňském zámku, odkud byli v roce 1947 repatriováni do rakouského Salzburgu, kde oba svou životní pouť skončili. Více informací dohledáte v tomto článku.

Betlémské světlo v Ralsku Náhlově patří k akcím, které mají v této obci více, než 8 let trvající tradici.

Malá fotogalerie z této akce:

ZIMNÍ UZAVÍRKA RETRO MUZEA

 

Retro muzeum v ulici U hřebčína
(areál bývalých kasáren), bude v zimních měsících od prosince,

vyjma spolkové akce "Výstup na kostelní věž"
26. 12. 2020, do února uzavřeno.

 

Případní zájemci si mohou prohlídku v těchto měsících domluvit individuálně,

na telefonu +420 724 522 279

 

Česká kniha rekordů má nový záznam.

 

Agentura DOBRÝ DEN z Pelhřimova zaznamenává do České knihy rekordů pozoruhodné výkony, úchvatné výrobky, obří, nebo naopak miniaturní předměty. Nechybí význačné osobnosti, přírodní úkazy ale i nadšená setkání.

Spolek historie Mimoňska se 12. 9. 2020 pokusil o vytvoření českého rekordu. Kočárků se sešlo během dvou hodin na náměstí 1.máje v Mimoni na 117. Kritérium pro registraci kočárku bylo jediné, a to datum výroby do roku 1989.

Přečíst celý článek

Kalendář Mimoň na dobových pohlednicích na rok 2021 lze zakoupit v Mimoňském Informačním centru, které najdete
na Mírové ulici č. p. 76 naproti
Městskému úřadu.
Cena 110 Kč.
Nebo lze domluvit předání
na tel. č. +420 724 522 279

 

- Lenka Špačková -

Třetí ročník setkání historických a retro kočárků

 

12. 9. 2020 se konalo odložené setkání historických a retro kočárků , které se mělo původně konat 9. 5., ale kvůli známým okolnostem nám to nebylo umožněno.

Na náměstí 1.máje se za krásného, slunečného, bezchybného počasí se sjely kočárky z celé republiky.

Přečíst celý článek

Poděkování předsedkyně

 

Poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu třetího ročníku Setkání historických kočárků v Mimoni dne 12. září 2020. Bez jejich významné pomoci by se tato již tradiční a oblíbená akce nemohla uskutečnit.

Děkuji sponzorům:

Městu Mimoň
Kultura Mimoň p. o.
Josefu Klementovi
Otomanským V + M
Eva - Móda
Jiřímu Beranovi
Kamile Dvořákové
 
Děkuji všem za pomoc v průběhu akce a hlavně celé své rodině.
 
Lenka Špačková

Oslavy Horních vsí 2020 v Náhlově jsou minulostí


Vzhledem k situaci ohledně Covidu – jsme se obávali menší účasti návštěvníků. Přesto se 22.8 v 9.30
sešlo kolem 50 lidí.
V 10 hodin nás začal zvon v kapličce sv. Floriána svolávat ke krátké mši-zdravici slova, kterou letos poprvé celebroval mimoňský farář p. Richard Cenker. Zdravice byla podána „lidsky“ a srozumitelně i pro ateisty. Zajímavé bylo i vyprávění o působení p. faráře na misii u indiánů.
Po tradičním fotografickém zadokumentování před kapličkou , jsme přešli na naučnou stezku – prohlédli si znovu nainstalovanou informační desku, zkontrolovali lípu, kterou jsme zasadili v r.2018 u příležitosti 100. výročí vzniku republiky, a pověděli si něco o tabulích na naučné stezce. Poté dostali slovo přátelé, rodáci Margit a Werner. Došlo na křest kalendáře Mimoně na starých pohlednicích na r. 2021. V budově muzea se promítalo 50minutové CD, které natáčel p. Steinfelder v r. 2009. Účastníci OHV si prohlédli muzeum, kde je část věnovaná vystěhovalectví do Brazílie a druhá část artefaktům ze zaniklých obcí. Mohli si zakoupit knihy o Zaniklých obcích, také knihu Vyprávění tety Emmy o žití v Jablonečku a konečně i mimoňský kalendář.
Po celou dobu nechyběl perfektní hudební doprovod Řehečského kvarteta , který rozezpíval všechny přítomné. Před muzeem byla ukázka 10 historických kočárků , které zapůjčilo Retro muzeum v Mimoni.
OHV se konaly už po 12 a to vždy za významné pomoci Města Ralsko. Děkujeme za spolupráci, za zapůjčení a stavění stanu a lavic, stolů.
Děkujeme všem , kteří dorazili a jak už bývá zvykem dovezli něco k zakousnutí na ochutnávku i pro ostatní.
Děkujeme Martinovi za uvaření guláše, Lence , Helče, Monice za jejich tradiční působení v kuchyni a Dáše za skvěle zvládnutý bar, Věrce za prodej… A všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu OHV.
Za organizátory a Spolek historie Mimoňska
Lenka Špačková

Několik fotografií z Oslav Horních vsí 2020 můžete zhlédnout po kliknutí na tento odkaz

 

 

Na chystaných Oslavách Horních Vsí, 22. srpna 2020 bude jedním z bodů programu jako každoročně křest kalendáře Mimoně na rok 2021.
 
Další kalendářní díl s historickými pohlednicemi našeho města si budete moci zakoupit přímo na Oslavách v Náhlově, nebo později v turistickém Informačním centru v Mimoni.
(pro ty, kdo ještě nevědí upozorňujeme, že mimoňské informační centrum je na nové adrese - Mírová 76 / lll Mimoň)
Nový kalendář bude k dostání také v nedávno založeném Retromuzeu, které najdete v areálu bývalých kasáren v ulici U hřebčína. Zde můžete spojit příjemné s užitečným a zároveň si prohlédnout úžasnou retro sbírku kočárků, kterou hned tak někde neuvidíte. Pro návštěvu Retromuzea je nutná telefonická domluva předem na tel. +420 724 522 279 paní Špačková.
Kalendář pořídíte za cenu 110,- Kč a kdo vlastní takovéto kalendáře z minulých let ví, že se nevyhazují. Jednou budou mít svou cenu.

Na chystaných Oslavách Horních Vsí, 22. srpna 2020 bude jedním z bodů programu jako každoročně křest kalendáře Mimoně na rok 2021.

Další kalendářní díl s historickými pohlednicemi našeho města si budete moci zakoupit přímo na Oslavách v Náhlově, nebo později v turistickém Informačním centru v Mimoni.

(pro ty, kdo ještě nevědí upozorňujeme, že mimoňské informační centrum je na nové adrese - Mírová 76 / lll Mimoň)

Nový kalendář bude k dostání také v nedávno založeném Retromuzeu, které najdete v areálu bývalých kasáren v ulici U hřebčína. Zde můžete spojit příjemné s užitečným a zároveň si prohlédnout úžasnou retro sbírku kočárků, kterou hned tak někde neuvidíte. Pro návštěvu Retromuzea je nutná telefonická domluva předem na tel. +420 724 522 279 paní Špačková.

Kalendář pořídíte za cenu 110,- Kč a kdo vlastní takovéto kalendáře z minulých let ví, že se nevyhazují. Jednou budou mít svou cenu.