Oslavy Horních vsí 2020 v Náhlově jsou minulostí


Vzhledem k situaci ohledně Covidu – jsme se obávali menší účasti návštěvníků. Přesto se 22.8 v 9.30
sešlo kolem 50 lidí.
V 10 hodin nás začal zvon v kapličce sv. Floriána svolávat ke krátké mši-zdravici slova, kterou letos poprvé celebroval mimoňský farář p. Richard Cenker. Zdravice byla podána „lidsky“ a srozumitelně i pro ateisty. Zajímavé bylo i vyprávění o působení p. faráře na misii u indiánů.
Po tradičním fotografickém zadokumentování před kapličkou , jsme přešli na naučnou stezku – prohlédli si znovu nainstalovanou informační desku, zkontrolovali lípu, kterou jsme zasadili v r.2018 u příležitosti 100. výročí vzniku republiky, a pověděli si něco o tabulích na naučné stezce. Poté dostali slovo přátelé, rodáci Margit a Werner. Došlo na křest kalendáře Mimoně na starých pohlednicích na r. 2021. V budově muzea se promítalo 50minutové CD, které natáčel p. Steinfelder v r. 2009. Účastníci OHV si prohlédli muzeum, kde je část věnovaná vystěhovalectví do Brazílie a druhá část artefaktům ze zaniklých obcí. Mohli si zakoupit knihy o Zaniklých obcích, také knihu Vyprávění tety Emmy o žití v Jablonečku a konečně i mimoňský kalendář.
Po celou dobu nechyběl perfektní hudební doprovod Řehečského kvarteta , který rozezpíval všechny přítomné. Před muzeem byla ukázka 10 historických kočárků , které zapůjčilo Retro muzeum v Mimoni.
OHV se konaly už po 12 a to vždy za významné pomoci Města Ralsko. Děkujeme za spolupráci, za zapůjčení a stavění stanu a lavic, stolů.
Děkujeme všem , kteří dorazili a jak už bývá zvykem dovezli něco k zakousnutí na ochutnávku i pro ostatní.
Děkujeme Martinovi za uvaření guláše, Lence , Helče, Monice za jejich tradiční působení v kuchyni a Dáše za skvěle zvládnutý bar, Věrce za prodej… A všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu OHV.
Za organizátory a Spolek historie Mimoňska
Lenka Špačková

Několik fotografií z Oslav Horních vsí 2020 můžete zhlédnout po kliknutí na tento odkaz

 

 

Na chystaných Oslavách Horních Vsí, 22. srpna 2020 bude jedním z bodů programu jako každoročně křest kalendáře Mimoně na rok 2021.
 
Další kalendářní díl s historickými pohlednicemi našeho města si budete moci zakoupit přímo na Oslavách v Náhlově, nebo později v turistickém Informačním centru v Mimoni.
(pro ty, kdo ještě nevědí upozorňujeme, že mimoňské informační centrum je na nové adrese - Mírová 76 / lll Mimoň)
Nový kalendář bude k dostání také v nedávno založeném Retromuzeu, které najdete v areálu bývalých kasáren v ulici U hřebčína. Zde můžete spojit příjemné s užitečným a zároveň si prohlédnout úžasnou retro sbírku kočárků, kterou hned tak někde neuvidíte. Pro návštěvu Retromuzea je nutná telefonická domluva předem na tel. +420 724 522 279 paní Špačková.
Kalendář pořídíte za cenu 110,- Kč a kdo vlastní takovéto kalendáře z minulých let ví, že se nevyhazují. Jednou budou mít svou cenu.

Na chystaných Oslavách Horních Vsí, 22. srpna 2020 bude jedním z bodů programu jako každoročně křest kalendáře Mimoně na rok 2021.

Další kalendářní díl s historickými pohlednicemi našeho města si budete moci zakoupit přímo na Oslavách v Náhlově, nebo později v turistickém Informačním centru v Mimoni.

(pro ty, kdo ještě nevědí upozorňujeme, že mimoňské informační centrum je na nové adrese - Mírová 76 / lll Mimoň)

Nový kalendář bude k dostání také v nedávno založeném Retromuzeu, které najdete v areálu bývalých kasáren v ulici U hřebčína. Zde můžete spojit příjemné s užitečným a zároveň si prohlédnout úžasnou retro sbírku kočárků, kterou hned tak někde neuvidíte. Pro návštěvu Retromuzea je nutná telefonická domluva předem na tel. +420 724 522 279 paní Špačková.

Kalendář pořídíte za cenu 110,- Kč a kdo vlastní takovéto kalendáře z minulých let ví, že se nevyhazují. Jednou budou mít svou cenu.

Rodina Lorinser

 

22. července 1796 se v Mimoni narodil Carl Ignac Lorinser, zástupce třetí, nejúspěšnější generace rodiny Lorinser, pocházející z německého Švábska, která v Mimoni založila svou českou větev. O to se zasloužil Franz Anton Lorinser, u kterého mimoňská historie rodiny Lorinser začíná:

 

Franz Anton Lorinser
(1. prosince 1739 Bad Schusseried [Schwaben] – 17. února 1787 Niemes [Mimoň])
Mladší syn mlynáře Franze Antona Lorinsera a Uršuly Johanny Meher, který se společně se svým starším bratrem Franzem Menradem vyučil ranhojičství a po smrti svých rodičů vstoupili spolu se svým bratrem Menradem do rakouských služeb v době sedmileté války (1756 - 1763) jako ranhojiči.
Starší bratr Franz Menrad Lorinser se oženil s Marií Annou Rienagel z Moravy a sloužil u druhého jezdeckého regimentu rakouské armády ve Foeldře v Sedmihradsku až do roku 1792. Zemřel tam 13. července 1794 a jeho žena tam žila jako vdova až do 6. dubna 1808, kdy zemřela také.
Mladší bratr Franz Anton se na konci sedmileté války, v lednu roku 1763 dostal s vojenskou posádkou, kde sloužil jako polní doktor do Mimoně a zde se 25. dubna 1763 oženil s dcerou zdejšího ranhojiče Františkou Gärtnerovou, narozenou v Mimoni 18. prosince 1737. V Mimoni se usadil a založil zde českou větev rodu Lorinserů. Do Mimoně ze Schussenriedu přivedl i svou matku Marii Annu Lorinser, rozenou Strobler o kterou se staral až do její smrti 7. ledna 1772.

 

Přečíst celý článek Lorinserové

Demolice staré mimoňské radnice

a západní části náměstí 1. Máje

30. červen 1986

 
Úplně první mimoňská radnice však nestála na dnešním náměstí 1. Máje, ale podle záznamů z Památkového katalogu, stála v ulici Na Příkopě č. p. 56. Umístění radnice v těchto místech se zdá být v kontextu tehdejší doby, tehdejší velikosti a uspořádání města velmi pravděpodobné. Kdy přesně byla první radnice v Mimoni postavena, to však již nelze dohledat. Nicméně někdejší majitel města Bohuslav Mazanec z Frymburka, již po svém nástupu, jako majitel mimoňského panství, vydal kodex o svobodách ve věci obnovování městské rady, vedení městských počtů a dalších záležitostí. Tento kodex vydal těsně po svém příchodu na mimoňské panství, 16. října roku 1580. Což dokazuje existenci městské rady a velmi pravděpodobná bude i existence radnice. Z tohoto se dá usuzovat, že radnice v Mimoni stála již před příchodem Bohuslava Mazance z Frymburka na Mimoň, tj. před rokam 1578. Vznik první mimoňské radnice bychom tedy z tohoto pohledu mohli datovat do let 1550 – 1560, nebo dost možná ještě dříve, protože v roce 1505 byla tehdy dosud farní ves Mimoň povýšena na město, s čímž souvisí mimo jiné i právo samosprávy. Právo samosprávy znamená možnost postavit si radnici a volit městskou radu (12 konšelů v čele s purkmistrem). Z tohoto pohledu bychom mohli datovat první mimoňskou radnici, tehdy pravděpodobně obyčejný, nijak a ničím nevybočující dům, do prvních let po povýšení Mimoně na město, čili do let 1507 - 1510.
 

Mimoň má nové Retromuzeum

 

V Mimoni se na konci června otevře nové muzeum, tentokrát pod patronací předsedkyně Spolku historie Mimoňska, Lenky Špačkové. Zaměření muzea bude vycházet z celoživotní sběratelské vášně jeho zakladatelky, a kromě starých kočárků, jejichž sběru a rekonstrukci se věnuje zhruba deset let, zde najdete i dobové panenky, zavinovačky, chrastítka, hračky, oblečky pro miminka a kolébky.

A nejen to. V Retromuzeu, jak se nově otevřené muzeum bude nazývat, najdete i různé mapy, klobouky, gobelínové kabelky, nádobí a další dobové předměty, stejně jako vzpomínky na mimoňské podniky, které dnes již neexistují.

„Celý život něco sbírám. V dětství ubrousky, zápalkové nálepky, později svatební oznámení a místopisné pohlednice Mimoně a okolí. Po výstavě v městském muzeu Poklady nejenom z půdy v roce 2015 a postupné přidávání a rozšiřování sbíraných předmětů mě přivedlo na nápad, zřídit muzeum kde by byla stála expozice.“

Říká k tomu Lenka Špačková, zakladatelka Retromuzea a předsedkyně Spolku historie Mimoňska.

Hledání prostoru pro nové Retromuzeum nebylo vůbec jednoduché. V Mimoni takových prostor moc není a trvalo celý rok, než se prostory našly, a to díky spolupráci s místostarostkou města Mimoně, p. Jaroslavou Bizoňovou. A pak už se mohlo začít pracovat na prvních úpravách a navážení výstavních exponátů do muzea.

„Začalo uklízení a naváženi kočárků a ostatních věcí, které byly uskladněny ve třech garážích, na půdě, ve sklepě... Občas byl pro mě obsah krabice, nebo pytle překvapením, protože už jsem zapomněla že něco takového mám. Vím, že když něco sbírám, chci to mít při ruce. Chci se tím samozřejmě i pochlubit. Už teď vidím kladné reakce přátel, kamarádů, kteří se byli v muzeu podívat.“

Dodává ještě Lenka Špačková.

Oficiální otevření Retromuzea bude v sobotu, 27. června 2020 ve 14 hod. Buďte u toho a přijďte otevřít nové Retromuzeum v Mimoni. Dobrovolné vstupné nosit nemusíte, stačí když přinesete něco dobrého pro všechny k ochutnání na improvizovaný švédský stůl.

Retromuzeum bude otevřené každé úterý od 13 do 16 hod
a v dalších dnech po telefonické domluvě.

Přejeme hodně štěstí, radosti a spoustu spokojených návštěvníků.