Spolek historie Mimoňska vás zve
na tyto tradiční akce:

 
V sobotu 19. 12. od 13 do 17 hodin se sejdeme v Náhlovském Muzeu vystěhovalectví do Brazílie, kde si opět můžete připálit svíčku a odnést Betlémské světlo do svých domovů, které Vám dovezou skauti. V kapličce sv. Floriána bude vystavený hliněný betlém a v muzeu nová expozice zaniklých obcí. Nebude chybět cukroví, které ale můžete i vy svým vzorkem obohatit a k tomu punč, nebo svařáček, či pravá brazilská káva.

Další, neméně oblíbená akce, Výstup na věž kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni se uskuteční 26.12 od 14 do 16 hodin. Průvodcem se zasvěceným výkladem nám bude p. Janečková a Ing. Šťastný.

26. 12. od 13 do 16 hodin bude také otevřené Retro muzeum Mimoň v ulici U hřebčína (bývalá kasárna) se svojí nejen vánoční expozicí. Přijďte si prohlédnout sbírku kočárků, panenek, ale i nádobí a také různých artefaktu z mimoňských závodů.

Tyto akce se uskuteční, pokud to okolnosti dovolí.

- Lenka Špačková -

Česká kniha rekordů má nový záznam.

 

Agentura DOBRÝ DEN z Pelhřimova zaznamenává do České knihy rekordů pozoruhodné výkony, úchvatné výrobky, obří, nebo naopak miniaturní předměty. Nechybí význačné osobnosti, přírodní úkazy ale i nadšená setkání.

Spolek historie Mimoňska se 12. 9. 2020 pokusil o vytvoření českého rekordu. Kočárků se sešlo během dvou hodin na náměstí 1.máje v Mimoni na 117. Kritérium pro registraci kočárku bylo jediné, a to datum výroby do roku 1989. Takových kočárků bylo zaznamenáno 111. Rekord byl vyhlášený, a ještě téhož dne zaregistrován do České databanky rekordů. Po ukončení sčítání se zaregistrovalo ještě 13 kočárků, a to je opravdu úspěch. Započítány byly kočárky hluboké, sportovní i kočárky pro panenky.

Majitelé České knihy rekordů se tak na straně 13. mohou dočíst, že v nevelkém městečku na severu Čech byl vytvořený rekord s největším počtem historických kočárků na jednom místě.

Další, již čtvrtý ročník plánujeme na 8. 5. 2021. Udělejte si uzel na kapesníku a doražte, rádi vás uvidíme.

Za organizátory

Lenka Špačková, předsedkyně Spolku.

Kliknutím na obrázek jej zobrazíte v plné velikosti

ZIMNÍ UZAVÍRKA RETRO MUZEA

 

Retro muzeum v ulici U hřebčína
(areál bývalých kasáren), bude v zimních měsících od prosince do února uzavřeno.

 

Případní zájemci si mohou prohlídku v těchto měsících domluvit individuálně,

na telefonu +420 724 522 279

 

Kalendář Mimoň na dobových pohlednicích na rok 2021 lze zakoupit v Mimoňském Informačním centru, které najdete
na Mírové ulici č. p. 76 naproti
Městskému úřadu.
Cena 110 Kč.
Nebo lze domluvit předání
na tel. č. +420 724 522 279

 

- Lenka Špačková -

Poděkování předsedkyně

 

Poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu třetího ročníku Setkání historických kočárků v Mimoni dne 12. září 2020. Bez jejich významné pomoci by se tato již tradiční a oblíbená akce nemohla uskutečnit.

Děkuji sponzorům:

Městu Mimoň
Kultura Mimoň p. o.
Josefu Klementovi
Otomanským V + M
Eva - Móda
Jiřímu Beranovi
Kamile Dvořákové
 
Děkuji všem za pomoc v průběhu akce a hlavně celé své rodině.
 
Lenka Špačková

Třetí ročník setkání historických a retro kočárků

 

12. 9. 2020 se konalo odložené setkání historických a retro kočárků , které se mělo původně konat 9. 5., ale kvůli známým okolnostem nám to nebylo umožněno.

Na náměstí 1.máje se za krásného, slunečného, bezchybného počasí se sjely kočárky z celé republiky.

Brno, Znojmo, Konstantinovy lázně, Děčín, Praha. Dámy i páni v kloboucích, někteří v dobovém oblečení .Ve vyzdobených kočárech krásné panenky, nebo reborny, ale i živá miminka.

Každý účastník, který se zaregistroval, dostal přidělené číslo a jako přivítáni kytičku od starosty města p. Krále.

Letošní ročník byl výjimečný. Pozvali jsme Agenturu Dobrý den Pelhřimov, protože jsme se chtěli pokusit o vytvoření rekordu v počtu kočárků na jednom místě, a tak se zapsat do České knihy rekordů. Po předchozí domluvě přijel prezident této agentury p. Miroslav Marek, který dohlížel na registraci kočárků. Aby kočárek mohl být zapsán do „rekordu“ musel být vyroben do r.1990.

Spanilá jízda kočárku se vydala na svoji pouť v 11. 15 hod. a zcela zaplnila ulici Mírovou. Ulicí Malou se vracela. Na náměstí jsme pak s kočárky vytvořili kolem vánočního stromu velké kolo, které bylo p. Vrbou a jeho dronem snímáno z výšky. Tento, a i jiné záběry ze spanilé jízdy byly použity redaktorem Berkou z TV NOVA a příspěvek byl ten den ve večerních zprávách.

Kočárky vystavené na náměstí vyvolávaly ve většině přihlížejících nadšení a vzpomínky na dětství, maminkovství.

Před vyhodnocením nejhezčích kočárků bylo p. Markem vyhlášeno, že rekord padl a počtem 111 bude zapsaný v knize rekordů. Sčítání kočárků bylo ukončeno před spanilou jízdou, ale po ní se ještě zaregistrovalo 19 kočárků, které se bohužel už do rekordu nemohly započítat.

Po předání cen a rozdání památečních odznaků, část dam odjela korzovat do městského parku, kde probíhala Zámecká slavnost a část se jich vydala do Retro muzea.

Po celou dobu akce měli účastníci možnost občerstvení, ale i zakoupení deček, a oblečení na miminka. Akce byla zakončena kolem jedné hodiny a ohlasy na její konání jsou jen a jen kladné.

Všem, kteří se zúčastnili, ale i všem přihlížejícím děkujeme.

Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková

 

 

 

Oslavy Horních vsí 2020 v Náhlově jsou minulostí


Vzhledem k situaci ohledně Covidu – jsme se obávali menší účasti návštěvníků. Přesto se 22.8 v 9.30
sešlo kolem 50 lidí.
V 10 hodin nás začal zvon v kapličce sv. Floriána svolávat ke krátké mši-zdravici slova, kterou letos poprvé celebroval mimoňský farář p. Richard Cenker. Zdravice byla podána „lidsky“ a srozumitelně i pro ateisty. Zajímavé bylo i vyprávění o působení p. faráře na misii u indiánů.
Po tradičním fotografickém zadokumentování před kapličkou , jsme přešli na naučnou stezku – prohlédli si znovu nainstalovanou informační desku, zkontrolovali lípu, kterou jsme zasadili v r.2018 u příležitosti 100. výročí vzniku republiky, a pověděli si něco o tabulích na naučné stezce. Poté dostali slovo přátelé, rodáci Margit a Werner. Došlo na křest kalendáře Mimoně na starých pohlednicích na r. 2021. V budově muzea se promítalo 50minutové CD, které natáčel p. Steinfelder v r. 2009. Účastníci OHV si prohlédli muzeum, kde je část věnovaná vystěhovalectví do Brazílie a druhá část artefaktům ze zaniklých obcí. Mohli si zakoupit knihy o Zaniklých obcích, také knihu Vyprávění tety Emmy o žití v Jablonečku a konečně i mimoňský kalendář.
Po celou dobu nechyběl perfektní hudební doprovod Řehečského kvarteta , který rozezpíval všechny přítomné. Před muzeem byla ukázka 10 historických kočárků , které zapůjčilo Retro muzeum v Mimoni.
OHV se konaly už po 12 a to vždy za významné pomoci Města Ralsko. Děkujeme za spolupráci, za zapůjčení a stavění stanu a lavic, stolů.
Děkujeme všem , kteří dorazili a jak už bývá zvykem dovezli něco k zakousnutí na ochutnávku i pro ostatní.
Děkujeme Martinovi za uvaření guláše, Lence , Helče, Monice za jejich tradiční působení v kuchyni a Dáše za skvěle zvládnutý bar, Věrce za prodej… A všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu OHV.
Za organizátory a Spolek historie Mimoňska
Lenka Špačková

Několik fotografií z Oslav Horních vsí 2020 můžete zhlédnout po kliknutí na tento odkaz

 

 

Na chystaných Oslavách Horních Vsí, 22. srpna 2020 bude jedním z bodů programu jako každoročně křest kalendáře Mimoně na rok 2021.
 
Další kalendářní díl s historickými pohlednicemi našeho města si budete moci zakoupit přímo na Oslavách v Náhlově, nebo později v turistickém Informačním centru v Mimoni.
(pro ty, kdo ještě nevědí upozorňujeme, že mimoňské informační centrum je na nové adrese - Mírová 76 / lll Mimoň)
Nový kalendář bude k dostání také v nedávno založeném Retromuzeu, které najdete v areálu bývalých kasáren v ulici U hřebčína. Zde můžete spojit příjemné s užitečným a zároveň si prohlédnout úžasnou retro sbírku kočárků, kterou hned tak někde neuvidíte. Pro návštěvu Retromuzea je nutná telefonická domluva předem na tel. +420 724 522 279 paní Špačková.
Kalendář pořídíte za cenu 110,- Kč a kdo vlastní takovéto kalendáře z minulých let ví, že se nevyhazují. Jednou budou mít svou cenu.

Na chystaných Oslavách Horních Vsí, 22. srpna 2020 bude jedním z bodů programu jako každoročně křest kalendáře Mimoně na rok 2021.

Další kalendářní díl s historickými pohlednicemi našeho města si budete moci zakoupit přímo na Oslavách v Náhlově, nebo později v turistickém Informačním centru v Mimoni.

(pro ty, kdo ještě nevědí upozorňujeme, že mimoňské informační centrum je na nové adrese - Mírová 76 / lll Mimoň)

Nový kalendář bude k dostání také v nedávno založeném Retromuzeu, které najdete v areálu bývalých kasáren v ulici U hřebčína. Zde můžete spojit příjemné s užitečným a zároveň si prohlédnout úžasnou retro sbírku kočárků, kterou hned tak někde neuvidíte. Pro návštěvu Retromuzea je nutná telefonická domluva předem na tel. +420 724 522 279 paní Špačková.

Kalendář pořídíte za cenu 110,- Kč a kdo vlastní takovéto kalendáře z minulých let ví, že se nevyhazují. Jednou budou mít svou cenu.