Zákupská historie

24.09.2012 22:04

 

Zákupy, městečko sousedící téměř bezprostředně s Mimoní, přesto pro většinu obyvatel Mimoně z historického hlediska neznámé, se stalo v sobotu 8. září cílem poznávací vycházky za nedávnou historií tohoto města.

Průvodcem byl p. Thér, který formou vzpomínek právě na doby nedávno minulé, i na doby starší, na své dětství, jenž zde prožil podával krásné obrazné informace o různých koutech tohoto města. A tak jsme se mohli dozvědět něco o nejstarších náhrobcích na místním hřbitově, o zákupském kostele, o památkově chráněných domech, nádherných roubenkách, o bývalém Kapucínském klášteře, části Zákup zvané Benátky, ale také o zaniklých firmách, které zde do doby nedávné působily. Ve výčtu zajímavostí nechybělo téměř nic a samozřejmě nelze pominout státní zámek v Zákupech s jeho dnes již zmenšeným, ale stále krásným parkem s bývalým zámeckým skleníkem, bývalý mlýn a železniční trať, která kdysi vedla do císařského cukrovaru a na jejímž místě dnes vede cesta, spojující Nové Zákupy kolem zadní části zámku s hlavní silnicí.

Ačkoli jsou Zákupy o něco menším městem, nežli Mimoň, vycházka byla zajímavá, poutavá a na konci přišlo vhod malé občerstvení a posezení nad historickými fotografiemi Zákup a Zákupským Uličníkem, který sice v knižní podobě nevyšel, coč ovšem vůbec neznamená, že by byl méně zajímavý.

Zajímavá akce s poodhalením historie našeho okolí, jenž je konec konců s historií našeho města neodmyslitelně svázána.

- Jaromír Mayer -

Odkaz na fotogalerii