Zdařilá akce v MVdB Náhlov

14.03.2014 20:24

V sobotu dne 22.února t.r. se členové Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí , ale i nečlenové , v silném počtu 52 osob sešli ve 14 hodin v místnosti Muzea vystěhovalectví do Brazílie – Náhlov na besedu , kterou zorganizovalo naše sdružení společně s panem Petrem Polakovičem.

O danou tématiku se kromě zájemců z Mimoně a okolí zajímaly i 2 osoby z Janova Dolu a skupina Klubu seniorů Ralska, Ploužnice a KuřÍvod. Je zřejmé, že se okruh přátel historie našeho kraje stále rozšiřuje.

Přítomné přivítala představená SHMRo paní. Lenka Špačková v příjemné místnosti muzea s tradičním občerstvením (čaj, brazilská káva a sladkosti vyrobené rukama dobrovolníků), nakrátko předala slovo panu Dvořákovi k seznámení přítomných s aktivitami našeho společenství a po té již začala vlastní beseda.

Beseda nesla název „Působení Vojenských lesů a statků v oblasti Podralska“ a zaštiťovala ji ředitelka divize Mimoň ing.Eva Mocková a pracovník VLS ing.Pavel Munzar.

Akce proběhla formou virtuální prezentace, kterou poutavě komentoval její autor ing.Munzar s doplňováním údajů od pí.ředitelky. Během prezentace i po jejím ukončení oba odpovídali na vznesené dotazy ze strany účastníků, týkajících se povětšinou bývalého vojenského prostoru kolem Mimoně. Obsáhlou odpověď dostali zájemci o myslivost, chov zubrů, těžbu dřeva a obnovování lesů zdevastovaných působením v minulosti přítomného vojska atd. Nebyla otázka, která by zůstala nezodpovězena. Rovněž jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí z historie VLS Mimoň s.p. i vojenského prostoru , dále současného stavu i výhledu, který okolí našeho města ve správě VLS s.p. čeká.

Beseda skončila kolem 16,30 hod. předáním kytice pí. ředitelce a poděkováním oběma zástupcům VLS s.p. za fundované a zábavné doplňování předváděné fotoprezentace. I po skončení besedy se ještě dále shlukovaly skupinky lidí a debatovali o nabitých dojmech.

Jsem přesvědčena, že nikdo neodešel zklamán.

 -Ing.Pánková N. -

https://www.historiemimone.cz/

https://www.emigrationmuseum.cz/

Fotografie z akce