Zdařilá akce v Náhlově

03.04.2014 11:47

Další ohlas na přednášku v Náhlově na téma vodního hospodářství - děkujeme !

 

Zdařilá akce v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie v  Náhlově.

 

V sobotu 22. února se členové Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí, ale i nečlenové, v silném počtu 52 osob sešli ve 14 hodin v místnosti Muzea  vystěhovalectví  do Brazílie – Náhlov na besedu, kterou zorganizovalo naše sdružení společně s panem  Petrem  Polakovičem.

O danou tématiku se kromě zájemců z Mimoně a okolí zajímaly i 2 osoby z Janova Dolu a skupina Klubu seniorů Ralska, Ploužnice a  KuřÍvod.  Je zřejmé, že se okruh přátel historie našeho kraje stále rozšiřuje.

Přítomné přivítala představená  SHMRo  paní Lenka Špačková v příjemné místnosti muzea s tradičním občerstvením (čaj, brazilská káva a sladkosti vyrobené rukama dobrovolníků), nakrátko předala slovo panu Dvořákovi k seznámení přítomných s aktivitami našeho společenství a po té již začala vlastní předváděcí akce.

Beseda měla  název  „Působení Vojenských lesů a statků v oblasti Podralska“ a zaštiťovala ji ředitelka divize Mimoň ing. Eva Mocková a pracovník VLS  ing.Pavel Munzar.

Akce proběhla formou virtuální prezentace, kterou  poutavě  komentoval  její autor  ing.Munzar s doplňováním údajů od paní ředitelky. Během prezentace i po jejím ukončení oba odpovídali na vznesené dotazy ze strany účastníků, týkajících se většinou bývalého vojenského prostoru kolem Mimoně. Obsáhlou odpověď dostali zájemci o myslivost, chov zubrů, těžbu dřeva a obnovování lesů, zdevastovaných působením v minulosti přítomného vojska atd.  Nebyla otázka, která by zůstala nezodpovězena.  Rovněž jsme se dozvěděli  mnoho zajímavých věcí  z historie VLS Mimoň  s.p. i vojenského prostoru , dále  současného stavu i výhledu, který   okolí našeho města ve správě VLS s.p. čeká.

Beseda skončila kolem 16,30 hod. předáním kytice paní ředitelce Evě Mockové a poděkováním oběma  zástupcům  VLS s.p. za fundované a zábavné doplňování předváděné  fotoprezentace.  I po skončení besedy se ještě dále shlukovaly skupinky lidí a debatovali o nabytých dojmech.

Jsem přesvědčena, že nikdo neodešel zklamán.

                                                                                                                                                    - Ing.Pánková N. -

https://www.historiemimone.cz/

https://www.emigrationmuseum.cz/