Archiv článků

Hartigové třetí část

27.05.2020 12:37
Česká větev rodu Hartigů II.   Edmund Hartig ( * 1812 Vídeň - † 1883 San Remo, pohřbený v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem) se obdobně jako většina představitelů tohoto rodu věnoval diplomatické službě. V roce 1840 byl jako atašé ve Florencii, později v Paříži. Roku 1843...

Hartigové druhá část

27.05.2020 12:17
Česká větev rodu Hartigů I.   Pátý syn Ludvík Josef Hartig ( * 1685 Praha - † 1735 Praha, pohřbený ve Stráži pod Ralskem) byl společně se svým otcem roku 1707 povýšen do stavu svobodných pánů. Od svého staršího bratra Jana Huberta získal statek Horní Beřkovice. V roce...

Hartigové první část

27.05.2020 06:34
Hartigové přišli k mimoňskému panství prostřednictvím Marie Terezie Putzové z Adlersthurnu již v roce 1705, když se provdala za Ludvíka Josefa Hartiga. Panství mimoňské a děvínské, které jí odkázal dosud žijící strýc Jan Ignác Dominik Putz, mu přinesla věnem. Administrativně se však Hartigové ujali...

Putzové z Adlersthurnu

25.05.2020 10:01
Putzové z Adlersthurnu Jan Putz z Adlesthurnu pocházel původně z měšťanské rodiny, z německého Meiningenu. Byl starším synem Thomase Kornela, hejtmana Poděbradského a Kolínského panství. Vzdělání získal studiemi na evropských univerzitách, zejména ve Španělsku, Francii a v Belgii. V roce 1631...

Rod Zeidler

21.05.2020 12:08
Zeidler zvaný Hofmann je šlechtická rodina měšťanského původu, která se od roku 1603 nazývala Zeidler von Berbisdorf auf Boden and Dittmannsdorf Hofmann a sídlila v Sasku a Čechách. První záznamy o rodu Zeidler von Berbisdorf auf Boden und Dittmannsdorf Hofmann začínají obchodníky Peterem a Hansem...

Zeidlerové a Albrecht z Valdštejna

21.05.2020 10:18
Postup konfiskace mimoňského panství po bitvě na Bílé hoře a útěku Jana Myllnera z Mimoně byl rychlý. Bez jakéhokoliv šetření o majetkových poměrech bylo 7. prosince 1620 z rozkazu královského místodržícího Karla z Lichtenštejna, zabráno ve prospěch císaře, společně se všemi dalšími majetky Petra a...

Myllnerové z Mühlhausenu

21.05.2020 07:52
Rod Myllnerů byl původně německý šlechtický rod, který přišel do Čech prostřednictvím Petra Myllnera, který sloužil rakouskému panovnickému domu v mnoha válkách. Petr z Myllner z Milhauzu ( † 1576) měl dva syny. Jana a Adama. Jan Myllner byl humanisticky vzdělaný a v roce 1590 se stává královským...

Mazancové z Frymburka

06.05.2020 11:19
Mazancové z Frymburka byla původně pražská měšťanská rodina. Bohuslav Mazanec z Frymburka (†1589), písař menších desk zemských, získal v roce 1556 za císařské služby od krále Ferdinanda I. Habsburského vladycký list, v roce 1558 byl povýšen i se svou rodinou mezi erbovní měšťany s predikátem "z...

Bieberštejnové

05.05.2020 12:25
Bieberštejnové, to je starý šlechtický rod, původem ze Středního Saska. Pánové a později baroni z Bieberštejna hráli významnou historickou roli v Čechách, Slezsku a Lužici. První písemná zmínka o šlechtici pojmenovaném po hradu Bieberštejn pochází z roku 1218 a zmiňuje se o Güntherovi z...

Zedlitzové

02.05.2020 07:05
Rod Zedlitz pocházel původně z Borny, kraj Altenburg u Lipska. Vodní hrad „Cedelice“ tam byl připomínán již na konci 12 století, v roce 1190. Majiteli byli od roku 1191 Heinrich a Otto von Zedlitz, kteří jimi byli jmenováni dárcovským dopisem biskupa z Naumburgu. Potomek, pravděpodobně Otty ll von...
Záznamy: 1 - 10 ze 283
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>