Archiv článků

Bieberštejnové (1505 - 1511 + 1516 - 1578)

05.05.2020 12:25
Bieberštejnové, to je starý šlechtický rod, původem ze Středního Saska. Pánové a později baroni z Bieberštejna hráli významnou historickou roli v Čechách, Slezsku a Lužici. První písemná zmínka o šlechtici pojmenovaném po hradu Bieberštejn pochází z roku 1218 a zmiňuje se o Güntherovi z...

Zedlitzové (1489 - 1505)

02.05.2020 07:05
Rod Zedlitz pocházel původně z Borny, kraj Altenburg u Lipska. Vodní hrad „Cedelice“ tam byl připomínán již na konci 12 století, v roce 1190. Majiteli byli od roku 1191 Heinrich a Otto von Zedlitz, kteří jimi byli jmenováni dárcovským dopisem biskupa z Naumburgu. Potomek, pravděpodobně Otty ll von...

Vartenberkové (1350 - 1489 + 1511 - 1516)

01.05.2020 10:27
Páni z Vartenberka, nebo též z Vartemberka, je jméno panské rodiny, která se vyčlenila z velikého rodu Markvarticů. Jejich erb se skládal ze zlatého a černého štípeného štítu, kterou obtáčela zelená saň. V předhusitském období patřili mezi nejmocnější šlechtice v zemi. Jejich jméno odvodil již...

Edmund Friedrich

30.04.2020 10:56
Mimoňský rodák Edmund Friedrich (10. 2. 1866–září 1945) pocházel ze staré barvířské rodiny Friedrichů a tomuto povolání se rovněž věnoval. O historii svého města se zajímal již od mládí, ale teprve s postupujícím věkem tento zájem přerostl v soustavné sledování lokální historie. Zájem o minulost u...

František Xaverius Jedina

30.04.2020 10:50
Z českých nejvýznačnějších rodáků města Mimoně byl snad František Xaverius Jedina, narozený v Mimoni 1. prosince 1779 jako syn jakéhosi pražského vojáka. Studoval v Praze. Působil jako kněz nejprve v diecési Královéhradecké a to od 28. srpna 1802 v Chrasti, pak byl l rok kaplanem v Bělé, v Německém...

Josef Šťastný

30.04.2020 10:44
Mezi významné osobnosti našeho města patří nepochybně i pan učitel Josef Šťastný od jehož narození uplyne letos v červenci 100 let. Pan učitel Josef Šťastný se narodil 8.července 1918 v Řimovicích u Golčova Jeníkova. Vždy měl rád děti a proto nikoho nepřekvapilo, že se vydal na učitelskou dráhu....

MUDr. Otto Hoffmann

30.04.2020 10:40
Začalo to v roce 2004, kdy jsem se po téměř 60 letech musel vypořádat s osudem rodiny mého otce Hanse Hoffmanna. V jednom ze tří českých archivů, kde jsem provedl výzkum, jsem náhodou našel jméno svého dědečka Dr. Otto Hoffmanna a objevil adresu našeho rodinného domu v bývalém sudetoněmeckém městě...

Rudolf Watzke

30.04.2020 10:37
V roce 2007 byla odhalena pamětní deska rodákovi z Mimoně, opernímu pěvci Rudolfu Watzke. Kdo to vlastně byl?   Rudolf Watzke byla osobnost, která bezesporu patřila mezi význačné osobnosti kulturního světa. Jeho dětství a původ vůbec nenaznačoval, že bude tím, čím se proslavil. Jeho otec Josef...

Carl Kostka

30.04.2020 10:33
Dalším z význačných mimoňských rodáků je Carl Kostka, který se proslavil jako poslanec za Německou Svobodomyslnou demokratickou stranu DDFP, jako senátor za Německé pracovní a volební souručenství DAWG, jako starosta města Liberce, kteroužto funkci vykonával celých devět let. Narodil se v roce 1870...

Alois Vitík

30.04.2020 10:28
Alois Vitík (25. července 1910 Mimoň - 7. února 1972 Praha) Malíř, středoškolský profesor, autor učebnic odborného kreslení a stavebnictví. Člen umělecké skupiny UB12. Ve svých devatenácti letech odešel studovat do Prahy, na Umělecko – Průmyslovou Školu k prof. Arnoštu Hofbauerovi, kde čerpal z...
Záznamy: 31 - 40 ze 318
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>