Archiv článků

Rod Zeidler

21.05.2020 12:08
Zeidler zvaný Hofmann je šlechtická rodina měšťanského původu, která se od roku 1603 nazývala Zeidler von Berbisdorf auf Boden and Dittmannsdorf Hofmann a sídlila v Sasku a Čechách. První záznamy o rodu Zeidler von Berbisdorf auf Boden und Dittmannsdorf Hofmann začínají obchodníky Peterem a Hansem...

Zeidlerové (1621 - 1633 + 1636 - 1651) a Albrecht z Valdštejna (1633 - 1634)

21.05.2020 10:18
Postup konfiskace mimoňského panství po bitvě na Bílé hoře a útěku Jana Myllnera z Mimoně byl rychlý. Bez jakéhokoliv šetření o majetkových poměrech bylo 7. prosince 1620 z rozkazu královského místodržícího Karla z Lichtenštejna, zabráno ve prospěch císaře, společně se všemi dalšími majetky Petra a...

Myllnerové z Mühlhausenu (1601 - 1620)

21.05.2020 07:52
Rod Myllnerů byl původně německý šlechtický rod, který přišel do Čech prostřednictvím Petra Myllnera, který sloužil rakouskému panovnickému domu v mnoha válkách. Petr z Myllner z Milhauzu ( † 1576) měl dva syny Jana (* 1552) a Adama, a dceru Kateřinu, později provdanou za Kašpara Chotka z...

Mazancové z Frymburka (1578 - 1601)

06.05.2020 11:19
Mazancové z Frymburka byla původně pražská měšťanská rodina. Bohuslav Mazanec z Frymburka (†1589), písař menších desek zemských, získal v roce 1556 za císařské služby od krále Ferdinanda I. Habsburského vladycký list, v roce 1558 byl povýšen i se svou rodinou mezi erbovní měšťany s predikátem "z...

Bieberštejnové (1505 - 1511 + 1516 - 1578)

05.05.2020 12:25
Bieberštejnové, to je starý šlechtický rod, původem ze Středního Saska. Pánové a později baroni z Bieberštejna hráli významnou historickou roli v Čechách, Slezsku a Lužici. První písemná zmínka o šlechtici pojmenovaném po hradu Bieberštejn pochází z roku 1218 a zmiňuje se o Güntherovi z...

Zedlitzové (1489 - 1505)

02.05.2020 07:05
Rod Zedlitz pocházel původně z Borny, kraj Altenburg u Lipska. Vodní hrad „Cedelice“ tam byl připomínán již na konci 12 století, v roce 1190. Majiteli byli od roku 1191 Heinrich a Otto von Zedlitz, kteří jimi byli jmenováni dárcovským dopisem biskupa z Naumburgu. Potomek, pravděpodobně Otty ll von...

Vartenberkové (1350 - 1489 + 1511 - 1516)

01.05.2020 10:27
Páni z Vartenberka, nebo též z Vartemberka, je jméno panské rodiny, která se vyčlenila z velikého rodu Markvarticů. Jejich erb se skládal ze zlatého a černého štípeného štítu, kterou obtáčela zelená saň. V předhusitském období patřili mezi nejmocnější šlechtice v zemi. Jejich jméno odvodil již...

Edmund Friedrich

30.04.2020 10:56
Mimoňský rodák Edmund Friedrich (10. 2. 1866–září 1945) pocházel ze staré barvířské rodiny Friedrichů a tomuto povolání se rovněž věnoval. O historii svého města se zajímal již od mládí, ale teprve s postupujícím věkem tento zájem přerostl v soustavné sledování lokální historie. Zájem o minulost u...

František Xaverius Jedina

30.04.2020 10:50
Z českých nejvýznačnějších rodáků města Mimoně byl snad František Xaverius Jedina, narozený v Mimoni 1. prosince 1779 jako syn jakéhosi pražského vojáka. Studoval v Praze. Působil jako kněz nejprve v diecési Královéhradecké a to od 28. srpna 1802 v Chrasti, pak byl l rok kaplanem v Bělé, v Německém...

Josef Šťastný

30.04.2020 10:44
Mezi významné osobnosti našeho města patří nepochybně i pan učitel Josef Šťastný od jehož narození uplyne letos v červenci 100 let. Pan učitel Josef Šťastný se narodil 8.července 1918 v Řimovicích u Golčova Jeníkova. Vždy měl rád děti a proto nikoho nepřekvapilo, že se vydal na učitelskou dráhu....
Záznamy: 31 - 40 ze 327
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>