Archiv článků

Hartigové druhá část (1718 - 1945)

27.05.2020 12:17
Česká větev rodu Hartigů I.   Pátý syn Ludvík Josef Hartig ( * 1685 Praha - † 1735 Praha, pohřbený ve Stráži pod Ralskem) byl společně se svým otcem roku 1707 povýšen do stavu svobodných pánů. Od svého staršího bratra Jana Huberta získal statek Horní Beřkovice. V roce...

Hartigové první část (1718 - 1945)

27.05.2020 06:34
Hartigové přišli k mimoňskému panství prostřednictvím Marie Terezie Putzové z Adlersthurnu již v roce 1705, když se provdala za Ludvíka Josefa Hartiga. Panství mimoňské a děvínské, které jí odkázal dosud žijící strýc Jan Ignác Dominik Putz, mu přinesla věnem. Administrativně se však Hartigové ujali...

Putzové z Adlersthurnu (1651 - 1718)

25.05.2020 10:01
Putzové z Adlersthurnu Jan Putz z Adlesthurnu pocházel původně z měšťanské rodiny, z německého Meiningenu. Byl starším synem Thomase Kornela, hejtmana Poděbradského a Kolínského panství. Vzdělání získal studiemi na evropských univerzitách, zejména ve Španělsku, Francii a v Belgii. V roce 1631...

Rod Zeidler

21.05.2020 12:08
Zeidler zvaný Hofmann je šlechtická rodina měšťanského původu, která se od roku 1603 nazývala Zeidler von Berbisdorf auf Boden and Dittmannsdorf Hofmann a sídlila v Sasku a Čechách. První záznamy o rodu Zeidler von Berbisdorf auf Boden und Dittmannsdorf Hofmann začínají obchodníky Peterem a Hansem...

Zeidlerové (1621 - 1633 + 1636 - 1651) a Albrecht z Valdštejna (1633 - 1634)

21.05.2020 10:18
Postup konfiskace mimoňského panství po bitvě na Bílé hoře a útěku Jana Myllnera z Mimoně byl rychlý. Bez jakéhokoliv šetření o majetkových poměrech bylo 7. prosince 1620 z rozkazu královského místodržícího Karla z Lichtenštejna, zabráno ve prospěch císaře, společně se všemi dalšími majetky Petra a...

Myllnerové z Mühlhausenu (1601 - 1620)

21.05.2020 07:52
Rod Myllnerů byl původně německý šlechtický rod, který přišel do Čech prostřednictvím Petra Myllnera, který sloužil rakouskému panovnickému domu v mnoha válkách. Petr z Myllner z Milhauzu ( † 1576) měl dva syny Jana (* 1552) a Adama, a dceru Kateřinu, později provdanou za Kašpara Chotka z...

Mazancové z Frymburka (1578 - 1601)

06.05.2020 11:19
Mazancové z Frymburka byla původně pražská měšťanská rodina. Bohuslav Mazanec z Frymburka (†1589), písař menších desek zemských, získal v roce 1556 za císařské služby od krále Ferdinanda I. Habsburského vladycký list, v roce 1558 byl povýšen i se svou rodinou mezi erbovní měšťany s predikátem "z...

Bieberštejnové (1505 - 1511 + 1516 - 1578)

05.05.2020 12:25
Bieberštejnové, to je starý šlechtický rod, původem ze Středního Saska. Pánové a později baroni z Bieberštejna hráli významnou historickou roli v Čechách, Slezsku a Lužici. První písemná zmínka o šlechtici pojmenovaném po hradu Bieberštejn pochází z roku 1218 a zmiňuje se o Güntherovi z...

Zedlitzové (1489 - 1505)

02.05.2020 07:05
Rod Zedlitz pocházel původně z Borny, kraj Altenburg u Lipska. Vodní hrad „Cedelice“ tam byl připomínán již na konci 12 století, v roce 1190. Majiteli byli od roku 1191 Heinrich a Otto von Zedlitz, kteří jimi byli jmenováni dárcovským dopisem biskupa z Naumburgu. Potomek, pravděpodobně Otty ll von...

Vartenberkové (1350 - 1489 + 1511 - 1516)

01.05.2020 10:27
Páni z Vartenberka, nebo též z Vartemberka, je jméno panské rodiny, která se vyčlenila z velikého rodu Markvarticů. Jejich erb se skládal ze zlatého a černého štípeného štítu, kterou obtáčela zelená saň. V předhusitském období patřili mezi nejmocnější šlechtice v zemi. Jejich jméno odvodil již...
Záznamy: 61 - 70 ze 359
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>