Archiv článků

Velkovýkrmna prasat (Gigant)

14.10.2008 08:50
Po únoru 1948 se začal naplňovat jeden z programů, který měl skončit se soukromými zemědělci. Začínají se organizovat státní statky z velkých hospodářství a počíná se kolektivizace vesnice přesto, že ministr zemědělství Ďuriš prohlásil v Bohaticích při předávání dekretu o vlastnictví půdy drobným...

Svébořické kapličky

19.09.2008 09:16
Dnešní Svébořická ulice obdržela svůj název až r. 1900. Předtím se od 1. listopadu roku 1883, kdy v 10 hodin dopoledne zástupci města a jeho obyvatelé přivítali na dnešním Starém nádraží první osobní vlak z České Lípy, jmenovala Nádražní. Původní název však byl Maria Weintuchgasse, doslovně...

Městské veřejné osvětlení

10.09.2008 08:53
Osvětlení ulic v Mimoni bylo zavedeno poměrně pozdě, teprve v druhé polovině 19. století. Byly to petrolejové lampy a rozsvěcovaly se jen za bezměsíčních večerů počínaje měsícem září a dubnem konče. Lampy se rozsvěcovaly po setmění a náplň petroleje vydržela do deseti, zřídka do jedenácti hodin....

Stará Mimoňská radnice

28.08.2008 08:56
Úplně první mimoňská radnice však nestála na dnešním náměstí 1. Máje, ale podle záznamů z Památkového katalogu, stála v ulici Na Příkopě č. p. 56. Umístění radnice v těchto místech se zdá být v kontextu tehdejší doby, tehdejší velikosti a uspořádání města velmi pravděpodobné. Kdy přesně byla první...

Farní kostel sv. Petra a Pavla, fara

04.08.2008 10:51
Fara Protože podle všech známek měla Mimoň farní kostel již od 12. století, muselo být také zajištěno obydlí pro duchovního správce. Lze se tedy právem domnívat, že vedle kostela vždy stálo nějaké obydlí pro faráře. Jistě nebylo velké, protože katoličtí duchovní měli tehdy již povinný celibát, a...

Mimoň po první světové válce část první

25.06.2008 10:23
Český živel v Mimoni byl od nepaměti. Dalo by se říci, že i první obyvatelé Mimoně. byli Češi. Svědčí o tom různé názvy obcí a míst jako př. Tschihadlberg (z českého čihadla, místa kde se číhalo na ptáky). Asi nepřímo na toto ukazuje i kronikář Tille, který uvádí pány z Ralska (a nikoliv z Roll)...

Mimoň po první světové válce část druhá

24.06.2008 10:20
Z významných českých úřadů zde mělo sídlo : Okresní soud se stálým úředním dnem jako expozitura úřadu v Č. Lípě, Berní úřad, Poštovní úřad, Důchodový kontrolní úřad, Četnická stanice, Lesní správa v Borečku, ČSD, Vojenská hříbárna Nový Dvůr, Ostroh a Medný. Na všech těchto úřadech sloužilo však...

Mimoň po Mnichovu 1938 část první

23.06.2008 09:50
V roce 1938 se Češi a levicově orientovaní Němci v zabraných oblastech nepřestali vzájemně stýkat, nepřerušili ani spojení se svými přáteli a druhy ve vnitrozemí. Proto byla věnována bedlivá pozornost policejních a politických orgánů hlavně okolí protektorátních hranic - katastrálním obcím, ležícím...

Mimoň po Mnichovu 1938 část druhá

22.06.2008 10:07
V září 1942 na mimoňském bezpečnostním oddělení přišlo hlášení vedoucího II.tábora o nočním útěku Francouzů Eugena Billauxse, Alberta Avenanta, Luciana Gigota a Adolfa Olivetti. Své dovolené využívali k tomu, že se prostě nevraceli a ve válečné vřavě je bylo jen těžko je stíhat. Přesto bylo...

Mimoňský průmysl v letech druhé světové války

20.06.2008 10:15
V počátku II. svět. války žil již zase plně po krizí třicátých let mimoňský průmysl, který však byl plně již v režii potřeb válečné mašinérie německého zbrojního průmyslu. S tím stouply i platy a tím i koupěschopnost obyvatel. Značný rozvoj doznává dřevozpracující průmysl. Celkový přehled...
Záznamy: 291 - 300 ze 308
<< 27 | 28 | 29 | 30 | 31 >>