Hotel Beseda Mimoň
(Hotel Ernst, Gasthof zur Traube)

 

 

 

 

 

 

 

Historie adresy, kde stojí dnešní hotel Beseda

·        Do roku 1900 Johannesplatz                                                    Johannesplatz (číslo popisné asi stejné)

·        Od roku 1900 do roku 1945 Schulplatz                                      Schulplatz 105/lll

·        Od roku 1945 do roku 1958 Náměstí M. R. Štefánika                  Náměstí M. R. Štefánika 105/lll

·        Od roku 1958 součást Nádražní ulice                                        Nádražní 105/lll

Historie domu

·        Od roku 1580 využíván jako měšťanská škola – první v Mimoni. Školu nechal postavit v roce 1579 tehdy ještě jako přízemní dřevěnou budovu Bohuslav Mazanec z Frimburka.

·        1791 (některé prameny uvádí letopočet prodeje 1794) prodej zchátralého domu uměleckému truhlářskému mistru Antonu Schmidtovi, jehož bratr Josef Schmidt byl významným akademickým malířem.  

·        1870 budovu kupuje mimoňský stavitel varhan Franz Ostermann. Po jeho smrti tu do roku 1885 ještě bydlela jeho manželka - vdova Františka Ostermannová.

·        1885 dům kupuje řezník Raimund Ernst, který jej přenechává svému synovi.

·        1885 – 1886 budova rozšířena o první patro, provoz řeznictví a hostince

·        Hotel Ernst (Gasthaus Ernst), někdy též uváděn jako zájezdní hostinec U Hroznu (Gasthof zur Traube) je takto pojmenován pravděpodobně od roku 1900 (hotel Ernst uvádí adresu Schulplatz 105/lll, což je název od roku 1900).

·        1921 – 1922 rozšíření hotelu o severní stranu (dnešní zadní trakt), rozšíření provedl tesařský mistr Heinrich Eichler, bytem Niemes Josefsplatz.

·        1925 prodán městu dům čp. 104/lll (to je dům za hotelem směrem do dnešní nádražní ulice), který byl zcela odstraněn.

·        1939 majitelem odkoupena část pozemku po zbouraném domu 104/lll a hotel Ernst rozšířen o dnešní vinárnu a přístavbu u křížku do současné podoby.

·        1945 v hotelu sídlí velitelství sovětské jednotky v Mimoni

·        Pravděpodobně to byl Hotel Ernst až do konce ll. světové války, po odsunu německého obyvatelstva přejmenován na Hotel Beseda.

Podél hotelu Beseda vede dlážděná ulička se schody ke kostelu, která se jmenovala Kirchengasse, čili se může v některých pramenech objevit, jako adresa hotelu.

Fotografie 1. – Je to při církevních slavnostech, ale rok nevíme. Dům v popředí před Besedou už nestojí. To je právě onen zbouraný dům č. p. 104/lll na jehož místě (částečně) je dnes postavená vinárna. Ale protože na fotografii dům ještě stojí, je foto ještě před rokem 1925 a nápisy na budovách jsou jen v Němčině, nejsou dvojjazyčné, pak můžeme jít ještě dál a fotografii datovat do období před vznikem ČSR, tedy někdy do roku 1917

 

 

Fotografie 2. – úvodní fotografie článku. Ta samá, nebo hodně podobná datace, jako u fota č. 1. První patro už je postavené, ale zadní trakt ještě nikoliv. A nápisy opět jen v Němčině. Takže někde kolem roku 1895 – 1917.

 

 

 

 

Plán přestavby - přístavba zadního traktu 1921 - 1922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:

O. Hons: Historie pivovarů, palíren, hostinců, pivnic, vináren, kaváren a cukráren v Mimoni

Státní okresní archiv Česká Lípa - dostupné on-line