Gatter - malovýroba automobilů v Zákupech,
se zajímavou rodinnou historií

Část 1 - Sochaři, kameníci, konstruktéři vodních čerpadel

Meziválečná výroba malých, cenově dostupných vozů v Zákupech není úplně (ne)známou věcí, neméně zajímavá je však i historie názvu značky Gatter, jak se malé vozy jmenovaly.
 
Název značky Gatter je odvozen od jména konstruktéra a majitele firmy v jedné osobě Willibalda Gustava Gattera, pocházejícího z Kuřívod. Na tom by samo o sobě nebylo nic zvláštního, ovšem pohled do historie rodiny Gatterů nás zavede do dnes již mnohdy neexistujících vesnic v bývalém VVP Ralsko, odkud tato rodina pochází.
 
Rodinný archiv Gatterů sahá až před třicetiletou válku, až tak daleko však nepůjdeme, začneme u rodinné větve, pocházející z vesnice Sabert (Zábrdí). Tato rodinná větev Gatterů je kolem roku 1700 uváděna v matrikách nejen v Sabert (Zábrdí), ale už i v Chrastné (Krassa), nedalekých Kundraticích (Kunnersdorf) a Osečné (Oschitz).
 
V dalších letech se rodina Gatter rozrůstá do dalších vesnic. Vesnice Wlachei (Vlachové), Dolanken (Dolánky), Budikow (Budíkov), a Zetten (Cetenov) se staly dalšími centry rodiny Gatter.
 
Z těchto vesnic bude pro náš další postup po rodinné linii Gatterů směrodatná vesnice Sabert (Zábrdí), odkud pochází Johannes Gatter (nar. ca. 1625) a Georg Gatter (1657 - 1727). V této vesnici v č. p. 9 žila také Antonie Gatter, jejíž syn Wenzel Gatter (1694 - 1753) byl slavný barokní sochař, který později žil v Dolanken (Dolánky) a ve Wlachai (Vlachovém) jehož díla dodnes zdobí kostely a náměstí, jako například morový sloup na náměstí v Böhmisch Aicha (Českém Dubu) a v Oschitz (Osečné).
 
Kameník Wenzel Gatter (1795 - 1840) odešel z vesnice Sabert (Zábrdí) do vesnice Wlachai (Vlachové), kde si 7. listopadu roku 1820 bere za manželku Annu Kabatek. Měli spolu 12 dětí, mezi nimi i Franziska Seraphica Gattera (1828 - 1909), který roku 1850 opouští Wlachei (Vlachové) a stěhuje se do 20km vzdálené obce Hühnewasser (Kuřívody).
 
Franziskus Seraphicus Gatter úspěšně provozuje v Kuřívodech obchod a kovovýrobu a brzy po svém příchodu do Kuřívod kupuje starou poštovní stanici na náměstí (na fotografii, dům pocházel z roku 1692). Tato budova byla od té doby známá, jako „Gatterhaus“, po roce 1968 rozstřílena Sovětskou armádou.
 
Franziskus Seraphicus Gatter měl 8 dětí ze dvou manželství. Z prvního manželství s Helene Gröschel (1826 - 1865) pocházel syn Josef Gatter (1854 - 1929), který dokázal v letech 1880 - 1890 zkonstruovat pumpy (čerpadla), pomocí kterých dopravoval tekoucí vodu do okolních vesnic, čímž si získal nejen věhlas, ale v jedné z vesnic měl dokonce stanout před soudem, neb byl obviněn z čarodějnictví, když dokázal čerpat vodu do kopců.
 
Pumpy byly poháněné vodními koly a v podstatě se jednalo o první vodárny svého druhu. Firma Josef Gatter Hühnerwasser stála za konstrukcí vodovodu pro osadu Strážiště v roce 1890, požárního vodovodu v textilní továrně v Haškově, dnes součást Mnichova Hradiště (1891), vodovodu v Pavlovicích okr. Česká Lípa (1903), a vodovodů v obcích Wolschen (Olšina) (1890), a Proschwitz (Proseč) (1894) v tehdejším soudním okrese Mimoň a vodovodu k samotě Quis (Chvístec) (1906).

Stručný popis, jak takové vodovody fungovaly a několik fotografií dodnes zachovaných vodních kol z těchto vodovodů
 najdete na této stránce 
 
Josef Gatter vedle běžných zámečnických činností vyráběl pro celé široké okolí různé zemědělské stroje, zařízení mlýnů i vodáren a dokonce i ruční hasičské stříkačky pro místní hasičský sbor. Firma se zabývala i výrobou obráběcích a tvářecích strojů, stacionárních i mobilních parních strojů, dřevoobráběcích strojů a slévárenskou výrobou. Za své kvalitní výrobky obdržel v roce 1890 na průmyslové, zemědělské a lesnické výstavě v České Lípě nejvyšší ocenění. Výrobky firmy Josef Gatter Hühnerwasser, byly oceňovány medailemi i na výstavách v Drážďanech (1884), Londýně (1886), Paříži a Chemnitz (1887) a Wittenbergu (1889).

zdroj: Peer Gatter, Volkswagenbau an Elbe und Teck, in: Sriftenreihe Stadtarchiv Kirchheim unter Teck, band 32.2008, GO Druck Media Verlag, Kirchheim unter Teck, 2008.
 
Josef Gatter (1854 - 1929) měl s manželkou Marie Eiselt (1870 - 1941) opět početnou rodinu čítající 8 dětí, a jako prvorozený syn přišel roku 1896 na svět Wilibald Gustav Gatter (1896 - 1973), náš budoucí zákupský automobilový konstruktér, který měl jednou živnost po svém otci převzít.
 
Jak vidno, rodina Gatter nebyly jen automobily, ale v průběhu let se z této rodiny etablovali slavní sochaři, technici a posléze také konstruktéři. A co víc, rodina pocházela z oblasti dnes již neexistujících vesnic a je připomínkou, kdo všechno zde v těchto dnes nehostinných pustých končinách žil, kdo všechno odsud pocházel.
 
V dalším článku si ukážeme profesní dráhu Wilibalda Gustava Gattera, jako automobilového konstruktéra a původce několika patentů v tomto oboru.