Významné rody v Mimoni

 

V Mimoni působily rody, které přišly převážně v Německa, Slezska, či z Rakouska a nezřídka byly v dalších rodových větvích protkány s rody českými.

V historii Mimoně, jako prostého sídla, které mělo nějakou vrchnost (majitele, pány, panstvo) se už ve druhé polovině 13. století, někde kolem roku 1262 setkáváme s pány z Mimoně, kteří jsou zmiňováni jako vlastníci sídla.
Ve druhé polovině 14. století, po roce 1350 již vlastní Mimoň, tehdy ještě farní ves, s hradem Ralsko Vartenberkové, po smrti otce Vaňka to byli bratři Jan a Václav z Vartenberka. Dá se říci, že právě tito dva bratři měli velký podíl na rozvoji Mimoně. Protože Mimoň ležela na kupecké cestě do Žitavy, dokázali této polohy využít a podařilo se jim roku 1371 získat povolení k vybírání cla v Mimoni. A díky tomu se začala malá ves rychle rozvíjet.
V roce 1377 si tito bratři Václav a Jan společné vartenberské državy v okolí Mimoně rozdělují, pouze v Jablonci u Mimoně a v Mimoni si ponechávají společné patronátní právo.
Na konci 15 století, roku 1481 získává nejprve hrad Ralsko a v roce 1489 i panství Mimoňské rod Cedliců (von Zedlitz). Ti hrad Ralsko nejprve ztratili, resp. byl jim tehdejším králem Vladislavem ll Jagellonským, provolán jako odúmrť a král věnoval práva k užívání hradu Ralsko tehdejšímu majiteli Vartenberského panství, Linhartovi z Gutštejna. Ten však záhy na to zemřel a o práva k hradu Ralsko se přihlásil Šťastný (Felix) Skalský z Valdštejna. Král však znovu vyhlásil odúmrť a nakonec svá práva k hradu Ralsko definitivně roku 1487 obhájil Hanuš von Zedlitz. Od tohoto roku se tedy stávají Cedlicové majiteli panství Mimoňského a hradu Ralsko.
Cedlicové nakonec prodali hrad Ralsko i s Mimoňským panstvím v roce 1505 do rukou prvního pána z rodu Bieberštejnů Oldřicha (Ulricha V.) von Bieberstein, a zároveň je v tomto roce doposud farní ves povýšena na město. Oldřich (Ulrich V.) von Bieberstein však Mimoňské panství v roce 1511 prodává Janovi z Vartenberka. Vartenberkové se tedy na Mimoňské panství v roce 1511 vracejí, ale již v roce 1516 jej Jan z Vartenberka opět prodává, tentokrát i s panstvím Děvínským Joachimu l. von Bieberstein, resp. jeho manželce Jitce. Bieberštejnové tak získali neustále rychle se rozvíjející obec i s hradem Ralsko. Rod Bieberštejnů připojil panství Mimoňské s hradem Ralsko k panství Děvínskému a od té doby se věnují panství Děvínskému a Mimoňskému a hrad Ralsko, který měli od roku 1516 v držení také, již nebyl v popředí jejich zájmu a začal pustnout. Za vlády rodu Biebersteinů, vystavěl Karel z Bieberštejna, v Mimoni v roce 1570 panské sídlo, základ budoucího mimoňského zámku.
Na konci 16 století, roku 1578 získává Mimoňské a Děvínské panství Bohuslav Mazanec z Frymburka a na začátku 17. století, v roce 1604 rod Mülhausů.
Mülhausům byl majetek po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován a přešel pod rod Zeidlerů. Další významný rod, který zanechal stopy v blízkém i vzdáleném okolí Mimoně.
Po rodu Zeidlerů na chvíli vlastnil Mimoňské a Děvínské panství vévoda Albrecht z Valdštejna, ale po jeho zavraždění v Chebu roku 1634 bylo Mimoňské a Děvínské panství navráceno zpět rodu Zeidlerů, resp. vdově po Johannu Zeidlerovi Magdaleně Zeidler, která ale již používala jen příjmení své rodiny Röhling.
V polovině 17 století přechází Mimoňské a Děvínské panství pod správu Johanna Putze z Adlerthurnu. Tato doba byla ve znamení spojení panství Mimoňského a Děvínského a vstupu Hartigů na začátku 18 století na mimoňské panství.
Hartigové spojili majetky Mimoňské a Strážské (Stráž pod Ralskem) a vlastnili je až do roku 1918. Po vzniku ČSR vlastnili již jen Mimoňský zámek s přilehlými majetky (půdou, lesy, statky a poplužními dvory) a to až do pozemkové reformy v roce 1923, kdy přišli o poplužní dvory a část statků a půdy. Na konci druhé světové války, v roce 1945 přišli o veškerý zbylý majetek.
 
Rychlý přehled vlastníků Mimoně od druhé poloviny 13 století do první poloviny 20 století
               
    1262 -     1350 Páni z Mimoně
    1350 -     1370 Jan z Vartenberka
    1370 -     1379 Václav a Jan z Vartenberka, synové Jana z Vartenberka
    1379 -     1383 Jan z Vartenberka (1355 - 1383)
    1383 -     1405 Jan z Vartenberka († 1405)
    1405 -     1464 Jan z Vartenberka († 1464)
    1464 -     1489 Kryštof z Vartenberka (1463 - 1489)
    1489 -     1505 Hans Zedlitz von Zedlitz
    1505 -     1511 Uhrlich V. (Oldřich) von Bieberstein
    1511 -     1516 Jan z Vartenberka
    1516 -     1525 Briggita von Landstein
    1525 -     1531 Bedřich z Bieberštejna
    1531 -     1549 Zigonie Šliková z Passaunu
    1549 -     1578 Karel z Bieberštejna
    1578 -     1589 Bohuslav Mazanec z Frymburka († 1589)
    1589 -     1591 Jan Mazanec z Frymburka
    1591 -     1601 Karel Mazanec z Frymburka
    1601 -     1618 Johann Myllner z Milhauzenu († 26. 9. 1618)
    1618 -     1620 Virginie Myllnerová z Milhausenu (roz. z Levína) († srpen 1620)
  srpen 1620 -   září 1620 Jan a Jiří Myllnerové z Milhausenu (Jiří † 1633 Wismar)
  září 1620 -   prosinec 1620 Jan Myllner z Milhausenu († 12. 4. 1623 ve 30 leté válce u Sedmihradska)
7 prosinec 1620 - 23 červenec 1621 Ferdinand ll. Štýrský (císařská správa)
23 červenec 1621 -   květen 1633 Jan Zeidler, zvaný Hofmann (1578 - 1635)
  květen 1633 - 25 únor 1634 Albrecht z Valdštejna
25 únor 1634 -     1636 Ferdinand ll. Štýrský (císařská správa)
    1636 -     1649 Magdalena Zeidler (roz. Röhling) († 1649)
    1649 - 5 leden 1651 Johann Sigismund Zeidler (31. 8. 1627 - 11. 7. 1696) a Magdalena Zeidler († 1703)
5 leden 1651 -     1660 Johann Putz z Adlersthurnu (1595 - 1660)
    1660 -   červen 1674 Jan František Edmund Putz z Adlersthurnu (1637 - 1674)
31 července 1674 -     1718 Jan Ignác Dominik Putz z Adlersthurnu (1649 - 1718)
    1718 -   leden 1735 Ludvík Josef Hartig (1685 - 1735)
  leden 1735 -     1740 Marie Terezie Hartig (roz. Putz z Adlersthurnu) s dcerou Marií Karolínou Hartig
    1740 -     1747 Marie Karolína (již provd. z Kokořova), starší sestra Františka Adama Hartiga
    1747 -   listopad 1783 František Adam Hartig (1729 - 1783)
    1783 - 1 květen 1797 František de Paula Antonín Hartig (1758 - 1797)
1 květen 1797 -     1807 Eleonora Hartig (roz. Colloredu) (*1764)
    1807 - 11 leden 1865 František de Paula Hartig (1789 - 1865)
11 leden 1865 -     1883 Edmund Hartig (1812 - 1883)
    1883 -     1887 Leopold Gidenuse (poručník Františka Gabriela Hartiga)
    1887 - 21 srpen 1903 František Gabriel Hartig (1859 - 1903)
21 srpen 1903 -     1915 Jana Marie Hartig (roz. Ledebur-Wichen) spolu s hrabětem Evženem Ledeburem
    1915 -     1935 Jan Bedřich Hartig (1891 - 1935)
    1935 -   květen 1945 Eleonora Hartig (roz. Schwarzenberg)
  květen 1945 -   září 1947 František Karel Hartig (1921-2004) s man. Žofií Hartig (roz. Valdštejn) (1921-2011)

 

 
Seznam rodů s časovým určením, které držely Mimoň
Vartenberkové (1350 - 1489) + (1511 - 1516)
Zedlitzové (1489 - 1505)
Bieberštejnové (1505 - 1511) + (1516 - 1578)
Mazancové z Frymburka (1578 - 1601)
Myllnerové z Mühlhausenu (1601 - 1620)
Zeidlerové a Albrecht z Valdštejna (1621 - 1633) [(1633 - 1634)] + (1636 - 1651)
Putzové z Adlersthurnu (1651 - 1718)
Hartigové - první část (1718 - 1945)
Hartigové - druhá část (1718 - 1945)
Hartigové - třetí část (1718 - 1945)

 

Článek je volně šiřitelný pod licencí CC-BY-SA 3.0 - Uveďte původ, zachovejte licenci.