Mimoňské fabriky

Dolní mlýn (Niedere Mühle)

Dolní mlýn, koželužna, papírna, jirchárna ...   Adresa: Mlýnská stezka (Mühlengasse) 22/lll V minulém století byly v Mimoni dva mlýny: Takzvaný Horní mlýn, pozdější městská elektrárna, o tomto mlýnu článek zde, a potom Dolní mlýn, který ale pravděpodobně od svého vzniku, někde kolem roku 1600...

Holzessig und Teerproduktefabrik – (areál jatek)

Holzessig und Teerproduktefabrik, městská jatka, jatka Váša Mimoň s. r. o.     Adresa: Engelberg 3/ll – Na tomto místě stála nejprve fabrika, kde se s největší pravděpodobností vyrábělo dřevěné uhlí a dřevěné brikety procesem zplynování dřeva, (dalším produktem mohl být také generátorový...

Hutter&Schranz (MITOP)

Hutter&Schranz, Bayerische fabrik, MITOP   Adresa: Barzdorferstraße (Pertoltická ulice) 142/IV - 143/IV. Tuto fabriku založili bratři Josef a Ignaz Kirschner roku 1870, původně na výrobu technického materiálu, s největší pravděpodobností to bylo drátěné pletivo, jehož výroba...

EMPE Werk Niemes

EMPE (Emil - Pelz) Mimoň (Niemes)   Adresa: Alte Kummer Straβe 1/ll – pozemek vedle staré železniční dráhy, v současné době vlečky k VLS. Objekt byl umístěn mezi dnešním Agrem a provozovnou vedle sila. Dnes holá zbouraná pláň. Před rokem 1896 zde fungovala Leitenbergerova...

Wondrak Papierhuelsefabrik

Bleicherei und Appretur - Papiershuelsefabrik Wondrak   Adresa: Engelberg 2/ll – Místo vedle dnešních jatek v Potoční ulici (ulice směrem k silu), objekt byl umístěn pod strání v místech, kde jsou dnes pozemky mimoňských jatek. Dnes už na tomto místě nejsou po objektu žádné...

Fischelova továrna

Fischel, TON, Miton, Falcon...   Právě v těchto dnech z našeho města mizí další industriální památka, další fabrika bude definitivně srovnána se zemí a zmizí z povrchu zemského. A s ní i veškeré naděje na znovu oživení areálu smysluplným způsobem. Co bude dál, kdo a jaké plány s vzniklým...